Vrcholový basketbal (dívky)

Předseda Komise a jeho činnost ve spolupráci s Výkonným trenérem


- podpora, řízení, kontrola a optimalizace činnosti mládežnických RD

  • U15: organizace a vedení projektu Kempy nadějí (plánování a zajištění soustředění, příprava účastni na turnajích, nominace hráček); vedení RD U15; nominace hráček, trenérky a rozhodčí na U15 kemp Postojna;
  • U16, U17, U18: podpora, řízení a kontrola činnosti (sdílení informací a komunikace s trenéry, návštěvy soustředění a utkání, hodnocení sezóny RD, aktualizace dokumentů, návrhy RT, návrhy a konzultace nominace hráček, zabezpečení materiálu, vydávání potvrzení hráčkám a trenérům);
  • U19, U20: sdílení informací, podpora komunikace mezi RT;
  • sdílení dokumentů a zajištění komunikace s EYOF, FIBA a se zahraničními federacemi;

- podpora, řízení a kontrola klubů zařazených do systému SCM a SpS (sdílení informací a komunikace s trenéry, návštěvy utkání a tréninkových jednotek, aktualizace podmínek a optimalizace činnosti systému SCM a SpS, kontrola ročních plánů, příprava výběrových řízení, vyhodnocení bodování, vydávání potvrzení klubům a hráčkám);

- servis hráčkám zařazených do rozvojových projektů CZ BASKETBALL;

- tvorba oponentur činnosti Sportovních gymnázií, komunikace s trenéry a řediteli;

- spolupráce a koordinace s ostatními Komisemi a složkami ČBF, spolupráce na vzdělávání trenérů.

Komise vrcholového basketbalu - dívky (KVB-D):
- působí jako poradní orgán předsedy KVB-D
- podílí se na úkolech a činnosti předsedy
- navrhuje Výboru ČBF návrhy na změny a úpravy systému STM, mládežnických RD, řízení soutěží
- pořádá pravidelná zasedání
- zveřejňuje zápisy ze svých schůzí

Jméno  Funkce 
Robert Landa  předseda 
Petr Treml   výkonný trenér KVB-D 
Tomáš Kaprálek metodik
Miroslav Volejník člen volený ČABT 
Richard Fousek  zástupce SCM 
Petr Kapitulčin  odborník 

Cílem Sportovních center mládeže je - dle směrnic Národní sportovní agentury (NSA) - podpora sportovní přípravy talentovaných sportovkyň dorostenecké a juniorské kategorie, prostřednictvím vybraných sportovních svazů.

Česká basketbalová federace poskytuje dotaci NSA vybraným basketbalovým klubům.

2024

Seznam klubů zařazených do SCM a SpS 2024

2023

Seznam klubů zařazených do SCM a SpS 2023

Podmínky ČBF pro činnost SpS 2023

Příloha 1 Informace o žadateli SpS 2022-23

Přihláška do VŘ SpS 2023

Koncepce rozvoje mládeže klubu

Příloha 3 Seznam hráček vychovaných SpS

Příloha 2 Roční plán U15 - osnova 2022-23

Přihláška do VŘ SCM

Podmínky ČBF pro činnost SCM 2023

Příloha 1b Tabulka bodování SCM 2021-22

Příloha 1a Tabulka bodování SCM 2020-21

Systém Bodování SCM 2020-21

Soupiska reprezentantek 2022

Soupiska reprezentantek 2021

Systém Bodování SCM 2021-22

2022

Výsledky bodování v sezoně 2021/22

Podmínky ČBF pro činnost SCM A 2022

Podmínky ČBF pro činnost SCM B 2022

Podmínky ČBF pro činnost SpS A 2022

Podmínky ČBF pro činnost SpS B 2022

Zařazení klubů do systému SCM na rok 2022

 

2021

Výsledky bodování v sezoně 2020/21

Výběrové řízení SCM B na rok 2022

Přihláška do VŘ

Koncepce rozvoje mládeže klubu

Tabulka bodování SCM 2020-21

Systém bodování SCM 2020-21

Soupiska reprezentantek 2021
 

Výběrové řízení SpS (A i B) na rok 2022

Přihláška do VŘ

Informace o žadateli SpS 2021-22

Roční plán U15 - osnova 2021-22

Seznam hráček vychovaných SpS

 

Zařazení klubů do systému STM na rok 2021

Podmínky pro činnost SCM A

Podmínky pro činnost SCM B

Podmínky pro činnost SpS A

Podmínky pro činnost SpS B

 

2020

Zařazení klubů do systému STM na rok 2020

Podmínky ČBF pro činnosti SCM A

Podmínky ČBF pro činnosti SCM B 

 

2019

Zařazení klubů do systému STM na rok 2019

Výsledky bodování v sezoně 2018/19

Podmínky ČBF pro činnost SCM A (aktualizováno 4. listopadu 2019)

Podmínky ČBF pro činnost SCM B (aktualizováno 4. listopadu 2019)

 

2018

Zařazení v systému STM od ledna 2018

Výsledky bodování v sezoně 2017/18

Podmínky činnosti SCM A (aktualizováno v květnu 2018)

Podmínky činnosti SCM B (aktualizováno v květnu 2018)

Analýza RD dívky, ženy 2017

Analýza STM dívky 2015-18 

 

2017

Zařazení v systému STM od ledna 2017

Výsledky bodování v sezóně 2016/17

Podmínky činnosti SCM A

Podmínky činnosti SCM B

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

Archiv - Výsledky bodování SCM

 

 

Cílem Sportovních gymnázií je - dle směrnic a pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) - podpora přípravy sportovně talentovaných žáků, včetně zabezpečení trenérů resp. pedagogů ve vybraných, zejména olympijských sportech, na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou. Dotace je poskytována MŠMT krajským úřadům, které ji diferencovaně poskytují přímo jednotlivým SG. Využití je především na vícenáklady na sportovní přípravu, a to nad rozsah standardního normativního zajištění gymnaziálního vzdělávání v omezeném rozsahu v návaznosti na přidělený finanční objem státních prostředků pro tuto oblast.

Česká basketbalová federace hodnotí a kontroluje obsahovou a odbornou stránku realizace programu SG prostřednictvím oponentur sportovní činnosti, které jsou každoročně uskutečňovány v závěru daného školního roku.

1. SG Praha 10

Adresa: SG Praha 10, Přípotoční 1337, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Tel: 271 721 013, e-mail: info@gsgpraha.cz

Hlavní trenér SG: Petr Jachan - tel: 724 091 125, e-mail: petr.jachan@email.cz

Smluvní BK: USK Praha (chlapci a dívky), Sokol Nusle (dívky)

2. SG Pardubice

Adresa: SG Pardubice, Dašická 268, 530 03 Pardubice

Tel: 466 650 687, e-mail: sgpce@sgpce.cz

Hlavní trenér SG: Jan Procházka - tel: 725 916 083, e-mail: basket.pce@tiscali.cz

Smluvní BK: SŠB Pardubice, BK Studánka Pardubice (dívky)

3. SG Most

Adresa: SG Most, Třída ČSA 1530, 434 46 Most

Tel: 476 441 974, e-mail: gymmost@gymmost.cz

Hlavní trenér SG: Pavel Poliček - tel: 608 205 987, e-mail: levapq@email.cz

Smluvní BK: BK Baník Most (chlapci a dívky)

4. SG Jihlava

Adresa: SG Jihlava, Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava

Tel: 567 579 740, e-mail: podatelna@gymnazium.ji.cz

Hlavní trenér SG: Jiří Procházka - tel: 604 789 082, e-mail: dzirin@seznam.cz

Smluvní BK: BK Jihlava (chlapci a dívky)

5. SG Ostrava

Adresa: SG Ostrava, Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Tel: 596 752 248, e-mail: sg@sportgym-ostrava.cz

Hlavní trenér SG: Michal Černík - tel: 606 733 111, e-mail: michal.cernik@sportgym-ostrava.cz

Smluvní BK: SBŠ Ostrava (dívky)

6. SG Brno

Adresa: SG Brno, Botanická 70, 602 00 Brno

Tel: 541 212 176, e-mail: kancelar@sportovnigymnaziumbrno.cz

Hlavní trenér SG: Richard Fousek - tel: 702 036 014, e-mail: rfousek@seznam.cz

Smluvní BK: BK SŠMH Brno (dívky)

7. SG Zlín

Adresa: SG Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín

Tel: 577 007 444, e-mail: gym@gjszlin.cz

Hlavní trenér SG: Jaroslav Kotala - tel: 731 283 625, e-mail: kotalaj@seznam.cz

Smluvní BK: SKB Zlín (chlapci a dívky)

8. SG Jablonec nad Nisou

Adresa: SG Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 13, 466 01 Jablonec nad Nisou

Tel: 483 737 611, e-mail: gymrandy13@sportgym.cz

Hlavní trenér SG: Jan Čmejrek - tel: 602 276 082, e-mail: cmejrek@sportgym.cz

Smluvní BK: TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou (dívky)

9. SG Bruntál

Adresa: Dukelská 1423/1, Bruntál, 79201

Tel: 554 721 081

Hlavní trenér SG: Richard Klech – tel: 604 272 155, email: richard.klech@gymbru.cz

Smluvní BK: SK Bruntál (dívky)

 

 

2024

Termín Zpráva z turnaje Pořadatel Delegát
03.05. - 05.05.2024 MČR U14 mladší žákyně Tygři Praha Robert Landa
03.05. - 05.05.2024 MČR kadetky U17 Hradec Králové Richard Kucsa
26.04. - 28.04.2024 MČR starší žákyně U15 Brandýs nad Labem Michala Ferbasová

27.04. - 28.04.2024 MČR juniorky U19 Praha Marcela Krämer

2023

Termín Zpráva z turnaje Pořadatel Delegát
05.05. - 07.05.2023 MČR kadetky U17 Hradec Králové Peter Bálint
28.04. - 30.04.2023 MČR starší žákyně U15 Louny Robert Landa

29.04. - 01.05.2023 MČR juniorky U19 Brno Michal Martišek

2022

Termín Zpráva z turnaje Pořadatel Delegát
13.05. - 15.05.2022 MČR kadetky U17 Sokol Hradec Králové Michal Martišek
06.05. - 08.05.2022 MČR juniorky U19 Sokol Hradec Králové Tomáš Holešovský

  

2019

Termín Zpráva z turnaje Pořadatel Delegát
11.05. - 12.05.2019 MČR kadetky U17 USK Praha František Rón
13.04. - 14.04.2019 MČR juniorky U19 BA Sparta František Rón

 

2018

Termín Zpráva z turnaje Pořadatel Delegát
28.04. - 29.04.2018 MČR kadetky U17 Basket Slovanka Petr Treml
21.04. - 22.04.2018 MČR juniorky U19 USK Praha Viktor Pruša

 

2017 

Termín Zpráva z turnaje Pořadatel Delegát
29.04. - 30.04.2017 MČR kadetky U17 SŠMH Handicap Brno Milena Moulisová, Petr Treml
22.04. - 23.04.2017 MČR juniorky U19 SŠMH Handicap Brno Milena Moulisová, Petr Treml

2016

Termín Zpráva z turnaje Pořadatel Delegát
23.04. - 24.04.2016 MČR kadetky U17 Žabiny Brno Milena Moulisová
16.04. - 17.04.2016 MČR juniorky U19 Žabiny Brno Milena Moulisová

 

2015

Termín Zpráva z turnaje Pořadatel Delegát
25.04. - 26.04.2015 MČR kadetky U17 BK SŠMH Brno Milena Moulisová
02.05. - 03.05.2015 MČR juniorky U19 USK Praha Milena Moulisová

 

2014

Termín Zpráva z turnaje Pořadatel Delegát
03.05. - 04.05.2014 MČR kadetky U17 BK SŠMH Brno Milena Moulisová
26.04. - 27.04.2014 MČR juniorky U19 BK SŠMH Brno Milena Moulisová

Pro zprávy z dřívějších ročníků klikněte zde.

 

 

Sezóna 2021/22

Mezinárodní turnaj U15 - Bourges, Francie (15. - 20. 12. 2021)

KBN 4 - Sportovní hala Klimeška - Kutná Hora (5. - 7. 12. 2021)

KBN 3 - Sportcentrum Brandýs nad Labem (21. - 23. 11. 2021)

KBN 2 - Sportovní hala Radostova - Luhačovice (7. - 9. 11. 2021)

KBN 1 - Sportovní hala Klimeška - Kutná Hora (17. - 19. 10. 2021)

Sezóna 2020/21

Kempy basketbalových nadějí byly v sezóně 2020/2021 z důvodu pandemie Covid-19 zrušeny.

Sezóna 2019/20

Kempy basketbalových nadějí v sezóně 2019/2020 budou pořádány ve dvou regionech pro hráčky ročníku 2005. Pozváno bude celkem 36 hráček bez rozlišení postů. Třetí kemp bude přípravou na mezinárodní turnaj ve Francii (Bourges) pro vybrané hráčky. Kempy jsou pod vedením F. Róna a P. Tremla.

Kemp basketbalových nadějí
10.11. - 12.11.2019 Brandýs nad Labem Trenéři: F. Rón, P. Treml
24.11. - 26.11.2019 Luhačovice Trenéři: F. Rón, P. Treml
08.12. - 10.12.2019 Brandýs nad Labem Trenéři: F. Rón, P. Treml
18.12. - 22.12.2019 Bourges (Francie) Trenéři: F. Rón, P. Treml

Sezóna 2018/19

Kempy basketbalových nadějí v sezóně 2018/2019 budou pořádány ve třech regionech pro hráčky ročníku 2004. Pozváno bude celkem 60 hráček bez rozlišení postů. Čtvrtý kemp bude přípravou na mezinárodní turnaj ve Francii (Bourges) pro vybrané hráčky. Všechny kempy jsou pod vedením M. Moulisové a P. Tremla.

Kemp basketbalových nadějí
14.10. - 16.10.2018 Luhačovice Trenéři: M. Moulisová, P. Treml Hodnocení* Prezentace Tělo YouTube_icon_24Odkaz
28.10. - 30.10.2018 Kutná Hora Trenéři: M. Moulisová, P. Treml Hodnocení*   YouTube_icon_24Odkaz
04.11. - 06.11.2018 Dobřichovice Trenéři: M. Moulisová, P. Treml Hodnocení*   OdkazYouTube_icon_24
25.11. - 27.11.2018 Kutná Hora, Dobřichovice Trenéři: M. Moulisová, P. Treml Hodnocení*   Odkaz
13.12. - 17.12.2018 Bourges, Francie Trenéři: M. Moulisová, P. Treml      

* Hodnocení je společné pro všechny označené kempy

Sezóna 2017/18

Kemp basketbalových nadějí
18.02. - 20.02.2018 Brandýs nad Labem Trenéři: Milena Moulisová, Petr Treml Hodnocení YouTube_iconOdkaz

Kempy basketbalových nadějí byly v 1. polovině sezóny 2017/18 pořádány pro 4 regiony vybraných hráček ročníku 2003, ze kterých bude pro 2. polovinu sezóny vytvořen uzší výběr reprezentace U15. Pozváno bude celkem 60 hráček bez rozlišení postů. Všechny kempy jsou pod vedením M. Moulisové a P. Tremla.

Kemp basketbalových nadějí
29.10. - 31.10.2017 Dobřichovice Trenéři: M. Moulisová, P. Treml Hodnocení OdkazYouTube_icon
05.11. - 07.11.2017 Luhačovice Trenéři: M. Moulisová, P. Treml Hodnocení YouTube_iconOdkaz
26.11. - 28.11.2017 Dobřichovice Trenéři: M. Moulisová, P. Treml Hodnocení YouTube_iconOdkaz
05.12. - 07.12.2017 Semily Trenéři: M. Moulisová, P. Treml Hodnocení YouTube_iconOdkaz

 

Sezóna 2016/17

Kemp basketbalových nadějí
13.11. - 14.11.2016 Dobřichovice Rozehrávačky Trenéři: Milena Moulisová a Jana Hradilová Hodnocení, nominace OdkazYouTube_icon
27.11. - 28.11.2016 Brandýs nad Labem Křídla Trenéři: Milena Moulisová, Jana Hradilová a Petr Treml Hodnocení, nomince YouTube_iconOdkaz
11.12. - 12.12.2016 Brandýs nad Labem Pivotky Trenéři: Milena Moulisová, Jana Hradilová, Petr Treml a Ivana Večeřová Hodnocení, nominace YouTube_iconOdkaz
29.01. - 31.01.2017 Brandýs nad Labem Kombinace hráček Trenéři: Milena Moulisová, Jana Hradilová, Petr Treml a Michaela Uhrová Nominace YouTube_iconOdkaz
26.02. - 28.02.2017 Brno Kombinace hráček Trenéři: Milena Moulisová, Petr Treml, Ivana Večeřová

Hodnocení

Nominace

YouTube_iconOdkaz

 

Sezóna 2015/16

Kemp basketbalových nadějí
22. a 23. listopadu 2015 Brandýs nad Labem (Hráčky na pozicích 1 a 2) Trenéři: Milena Moulisová, Petr Treml Hodnocení, nominace YouTube_iconOdkaz
6. a 7. prosince 2015 Brandýs nad Labem (Pivotky) Trenéři: Milena Moulisová, Robert Landa, Ivana Večeřová Hodnocení, nominace OdkazYouTube_icon
20. a 21. prosince 2015 Brandýs nad Labem (Hráčky na pozicích 3 a 4) Trenéři: Milena Moulisová, Romana Ptáčková Hodnocení, nominace OdkazYouTube_icon
3. a 4. ledna 2016 Brandýs nad Labem (Hráčky na pozicích 1 a 2) Trenéři: Milena Moulisová, Petr Treml Hodnocení, nominace OdkazYouTube_icon
17. a 18. ledna 2016 Brandýs nad Labem (Pivotky) Trenéři: Milena Moulisová, Robert Landa, Ivana Večeřová Hodnocení, nominace OdkazYouTube_icon
31. ledna a 1. února 2016 Brandýs nad Labem (Hráčky na pozicích 3 a 4) Trenéři: Milena Moulisová, Romana Ptáčková Hodnocení, nominace OdkazYouTube_icon

 

Sezóna 2014/15

Kemp budoucích nadějí
5. a 6. října 2014 Brandýs nad Labem (pivotky) Hl. trenér: Petr Treml Hodnocení, nominace OdkazYouTube_icon
30. listopadu a 1. prosince 2014 Hradec Králové (hráčky na pozicích 1 a 2) Hl. trenérka: Romana Ptáčková Hodnocení, nominace OdkazYouTube_icon
7. a 8. prosince 2014 Brandýs nad Labem (hráčky na pozicích 3 a 4) Hl. trenér: Lubor Blažek Hodnocenínominace OdkazYouTube_icon
4. a 5. ledna 2015 Brandýs nad Labem (pivotky) Hl. trenér: Petr Treml Hodnocení, nominace OdkazYouTube_icon
25. a 26. ledna 2015 Brandýs nad Labem (hráčky na pozicích 1 a 2) Hl. trenérka: Romana Ptáčková Hodnocení, nominace OdkazYouTube_icon
16. - 17. května 2015 Brandýs nad Labem (hráčky na pozicích 3 a 4) Hl. trenérka: Milena Moulisová

Hodnocení, nominace

Drily - inspirace

Odkaz

Od podzimu 2014 probíhá projekt "Kempy budoucích nadějí" pro dívčí složku. Vybrané hráčky jsou zvány na krátká setkání, kde během tréninků ve skupinách podle postů zastávajících na hřištích trénují pod trenéry specializujícími se na herní činnosti jednotlivce typické pro danou basketbalovou pozici. Od podzimu 2015 se název změnil na "Kempy basketbalových nadějí".

 

Vrcholový basketbal (dívky)

Výběrové řízení SpS-dívky 2024

Vážení přátelé,

v případě zájmu o zařazení do systému podpory talentované mládeže ČBF - Sportovní středisko dívky (SpS)máte možnost se přihlásit do výběrového řízení, které vypisuje Komise vrcholového basketbalu - dívky.

Vrcholový basketbal (dívky)

Kemp basketbalových nadějí podzim 2022

Na podzim roku 2022 se konají tři KBN, rozděleny regionálně na západ, východ a střed republiky. Hráčky v rámci kempu absolvovaly 5 tréninkových jednotek. Každá tréninková jednotka začala aktivací s kondičním trenérem. Po každé tréninkové jednotce byla zařazena kompenzační cvičení pod vedením fyzioterapeutky. Navíc po večerních trénincích proběhla cvičení ve skupinách.

Vrcholový basketbal (dívky)

Skills kempy podzim 2022

Během října a listopadu proběhly pod vedením hlavního trenéra Petra Tremla tři výběrové kempy pro dívky ročníku 2004-2007.

Vrcholový basketbal (dívky)

Výběrové řízení SCM-dívky a SpS-dívky

Vážení přátelé,
případě zájmu o zařazení do programu NSA (Podpora sportovních svazů 2023 z oblasti podpory B) Sportovní centrum mládeže dívky (SCM) a Sportovní středisko dívky (SpS) máte možnost se přihlásit do výběrového řízení, které vypisuje Komise vrcholového basketbalu - dívky.

Vrcholový basketbal (chlapci)
Vrcholový basketbal (dívky)
Basketbal dětí a mládeže

Závěrečné zprávy z MČR a NF 2022

Na všech právě probíhajících mládežnických Mistrovstvích České republiky a Národních finále jsou přítomni oficiální delegáti. Jejich závěrečné zprávy a hodnocení si můžete přečíst zde. Budou postupně doplňovány do textu.

Vrcholový basketbal (dívky)

Výběrové řízení SpS B dívky 2021

Vážení přátelé,

 

v případě zájmu o zařazení do programu NSA “Podpora sportovních svazů 2021”: Sportovní střediska B - dívky (dřívější "TALENT") od 1. 1. 2021 máte možnost se přihlásit do výběrového řízení.

Vrcholový basketbal (dívky)

Výběrové řízení SCM dívky

Vážení,

 

v případě zájmu o zařazení do programu MŠMT – TALENT - Sportovní centrum mládeže dívky (SCM) máte možnost se přihlásit do výběrového řízení, které vypisuje Komise vrcholového basketbalu - dívky.

 

«

Červen 2024

»
Začátek Konec Název
Ne 23. 6. 2024 28. 6. 2024 ODM Jižní Čechy

2024

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky 18. 3. 2024

2023

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky 30. 11. 2023

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky 19. 10. 2023

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky 30. 8. 2023

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky 17. 4. 2023

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky 15. 1. 2023

2022

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 14. a 19. 10.2022

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 12.04.2022

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 31.01.2022

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 13.09.2022

2021

U16: Olympic Hopes Tournament, 25. – 27. 12.2021

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 24.11.2021

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 13.09.2021

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 24.02.2021

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 26.01.2021

2020

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 21.12.2020

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 12.10.2020

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 02.07.2020

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 24.02.2020

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 13.01.2020

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 04.11.2019

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 26.09.2019

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 21.05.2019

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 28.01.2019

2018

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 22.10.2018

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 01.10.2018

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 29.05.2018

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 15.05.2018

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 19.03.2018

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 15.01.2018

2017

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 16.10.2017

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 11.09.2017

Zápis ze setkáním SCM, SpS a RD s KVB-D - 11.09.2017

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 18.05.2017

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 10.04.2017

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 06.03.2017

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 13.02.2017

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 16.01.2017 

2016

Zákulisí mládežnického basketbalu (autor: Michal Ježdík)

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 24.10.2016

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 26.09.2016

Zápis ze schůzky SCM, SpS trenérů s Komisí vrcholového basketbalu mládeže - dívky - 26.09.2016

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 05.09.2016

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 30.05.2016

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 26.04.2016 

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 15.03.2016

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 08.02.2016

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 11.01.2016 

2015

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 09.11.2015

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - díkvy - 05.10.2015

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 07.09.2015

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 10.06.2015

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 19.05.2015 

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 16.03.2015

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 16.02.2015

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 19.01.2015

2014

Zápis ze schůzky reprezentačních trenérů - 15.12.2014

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 15.12.2014

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 08.10.2014

Zápis ze schůzky zástupců SCM

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 23.09.2014

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 08.09.2014

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 02.06.2014

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 05.05.2014

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 16.04.2014

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 17.03.2014

Zápis z jednání Komise vrcholového basketbalu - dívky - 03.02.2014

 

Reklama
Týden basketbalu na ZŠ