Výběrové řízení - sportovní střediska (SpS) - dívky

Vážení,

v případě zájmu o zařazení do programu MŠMT „TALENT“ – Sportovní střediska (SpS) - dívky od 1. 1. 2019 máte možnost se přihlásit do výběrového řízení.

 

SpS se řídí Rozhodnutím MŠMT programu TALENT, Účelovým určením a podmínkami použití dotace (MŠMT) a Podmínkami ČBF pro činnost SpS A a SpS B.

 

Výběrové řízení je vypsáno pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 (resp. 2020 – SpS A).

 

Systém SpS A se od roku 2016 vyhodnocuje každé 2 roky po skončení reprezentačních akcí. Se zavedením dvouletého cyklu zároveň vznikl systém bodování za dvouleté období. Dotace jsou vypláceny nadále za kalendářní rok, jejich výše se odvíjí od základní částky a částky získané bodováním z předešlých dvou sezón.

 

Systém SpS B se vyhodnocuje každý rok po skončení reprezentačních akcí. Dotace jsou vypláceny za kalendářní rok, jejich výše se odvíjí od základní částky a částky získané bodováním z předešlé sezóny.

 

Celkový počet klubů zařazených do programu TALENT - SpS pro rok 2019 bude navržen Výboru ČBF na základě výsledků výběrového řízení Komisí vrcholového basketbalu dívek. 

 

V případě zájmu o zařazení odešlete přihlášku do 12. 10. 2018 na emailovou adresu: mmoulisova@cbf.cz

 

Součástí přihlášky musí být zpracované Bodování, Informace o žadateli o SpS a roční plán U15 - viz dokumenty níže.

 

Podklady pro výběrové řízení SpS:

Přihláška do VŘ

Systém bodování Sportovních středisek – dívky v sezóně 2017/18

Tabulka pro výpočet bodování SpS

Soupisky reprezentantek pro výpočet bodování

Informace o žadateli o SpS

Roční plán U15 - osnova - stávající SpS A (2018) vyplňují v programu XPS !!!

 

Podmínky ČBF pro činnost SpS A – dívky od 1. 1. 2019

Podmínky ČBF pro činnost SpS B – dívky od 1. 1. 2019

Autor:
Reklama
Radiožurnál Sport