Minibasketbal

Minibasketbal v České republice řídí Česká asociace minibasketbalu (ČAMB), která je složkou České basketbalové federace. Níže najdete základní informace a zajímavoasti z českého minibasketbalu. V tuto chvíli pracujeme na rozšíření minibasketbalových stránek.

Basketbal dětí a mládeže

Odstartovaly první oblastní kempy dívek U13

V pondělí 25. října v Chomutově, a následně 1. listopadu v Brandýse nad Labem, se uskutečnily první z oblastních nevýběrových kempů ČBF, určené hráčkám ročníku narození 2009. Projekt oblastních kempů dívek probíhá i v letošním roce za podpory a supervize FIBA Europe v rámci jejich rozvojového projektu HerWorldHerRules.

Basketbal dětí a mládeže

Basketbal ve škole - jednoduše, zábavně, pro každého

Ve čtvrtek 21. října 2021 odstartuje na ústecké ZŠ Vinařská nový vzdělávací program CZ Basketball a AŠSK, jehož hlavním cílem je představení basketbalu všem, kteří se se věnují tělesné výchově a sportu na základních školách.

Basketbal dětí a mládeže

Rozlosování: Turnaje ČBF U10

Ve druhé polovině října 2021 odstartuje třetí ročník projektu České basketbalové federace, který je podporován FIBA Europe a jenž se týká nejmladších basketbalistů a basketbalistek - turnaje ČBF U10 (Den s basketbalem).

Basketbal dětí a mládeže

Turnaje ČBF U10 také pro tuto sezónu

Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení a zároveň spuštění přihlašování do turnajů ČBF U10 (Den s basketbalem) pro basketbalovou sezónu 2021/22.

Basketbal dětí a mládeže

Představení a přihlášky: Nadregionální turnaje U11, U12 a U13

Se startem nové basketbalové sezóny 2021/22 přichází CZ BASKETBALL s novým projektem Nadregionálních turnajů kategorií U11, U12 a U13. Hlavním záměrem organizace nadregionálních turnajů mini je nabídnout družstvům příslušných kategorií možnost setkání a poměření sil s družstvy stejné kategorie, podobné výkonnosti, napříč regiony ČR.

Basketbal dětí a mládeže

Player Development Camp 2021

2. - 5. srpna 2021  |  Nymburk

Basketbalový kemp je určen pro hráče a hráčky ročníku narození 2007 a 2008. Kemp se bude konat v areál SOU (hala BIOS) a přilehlé ZŠ Komenského, pod vedením Francesca Nanniho (hlavní trenér mládežnického programu Pallacanestro Forli - Itálie), Mileny Moulisové (šéftrenérka dětí a mládeže ČBF) a dalších profesionálních trenérů ČBF a kondičních specialistů.

Více informací v letáku.

Přihlašovací formulář zde.

Basketbal dětí a mládeže

Studnice tipů a nápadů: Průvodce EasyBasketem

Jestli už se také nemůžete dočkat, až se společně vrátíme do basketbalových hal a tělocvičen, abyste mohli znovu pracovat s nejmladšími basketbalistkami a basketbalisty, pak právě pro vás je určena nová publikace CZ BASKETBALL – EasyBasket, Průvodce zjednodušenou výukou basketbalu nejmladších dětí.

Basketbal dětí a mládeže

Programy podpory basketbalových klubů CZ BASKETBALL pro 2021

Mládežnická sekce CZ BASKETBALL i v letošním roce představuje 3 rozvojové programy. Kromě již zavedených finančních dotací na akce pro školy, turnaje či kempy minibasketbalu a materiální podpory (Stahovací koše, projekt Baby Basket a Start Up program) představujeme program podpory, jehož cílem je pomoc k rozšíření členské základny – získání nových trenérů a dětí pro basketbal a celkovému rozvoji basketbalu v Česku.

Mládežnická sekce CZ BASKETBALL i v letošním roce představuje 3 rozvojové programy. Kromě již zavedených finančních dotací na akce pro školy, turnaje či kempy minibasketbalu a materiální podpory (Stahovací koše, projekt Baby Basket a Start Up program) představujeme program podpory, jehož cílem je pomoc k rozšíření členské základny – získání nových trenérů a dětí pro basketbal a celkovému rozvoji basketbalu v Česku. 

Oddíly, které o podporu zažádají a splní všechny podmínky, mají možnost posílit své oddílové rozpočty, či zlepšit své materiální vybavení.

Do programů podpory se mohou přihlásit všechny členské oddíly CZ BASKETBALL, které splní podmínky stanovené přímo u jednotlivých programů. Všechny podkladové materiály (přihláška + příslušné přílohy) se zasílají pouze elektronicky na e-mail uvedený ve znění jednotlivých programů.

Programy podpory minibasketbalu jsou financovány z prostředků Národní sportovní agentury (NSA).

Záměrem podpory je zlepšení komunikace oddílů se školami v jejich spádové oblasti tak, aby mohl oddíl prezentovat basketbal přímo ve školách (klub dodá škole a družině trenéra na celoroční vedení kroužků).

Termín podání žádosti: 1.4. - 15.8.2021

Materiální dovybavení hal a tělocvičen o zařízení pro plynulou regulaci výšky basketbalového koše, mobilní basketbalové koše, míče a další metodické pomůcky.

Termín podání žádosti: od 16.1. do 28.2.2021

Záměrem je finanční podpora basketbalových klubů a aktivace jejich činnosti pro pořádání turnajů a kempů pro děti do 13 let věku. Příspěvek CZ BASKETBALL na úhradu nákladů vzniklých organizací minibasketbalových akcí (pronájmy hal, ceny pro děti, platby za stolek a rozhodčí).  

Termín podání žádosti: od 16.1. do 30.3.2021

Na této stránce najdete výkladová videa ke změnám v pravidlech v minibasketbalu. Za jejich vytvoření a poskytnutí děkujeme StČ ČABR.

 

Obranné tři vteřiny

8.1.      Pravidlo platí, pokud je míč v přední části hřiště družstva majícího míč pod kontrolou.

8.2.      Obránce nesmí stát ve vymezeném území pod svým košem sám déle než tři vteřiny, pokud nemá na dosah délky jedné paže svého útočníka nebo pokud míč není ve vymezeném území.

  

Porušení pravidla

Obránce stojí oběma nohama ve vymezeném území a nemá na dosah délky jedné paže svého útočníka

 

  

Povolená hra

Obránce vstupuje do vymezeného území, když je hráč s míčem ve vymezeném území.

 

Bránící hráč stojí ve vymezeném území, avšak hledá svého útočníka a nepokouší se o obranu jiného hráče. Jakmile obránce nalezne svého útočníka, opouští vymezené území.

 

Zdvojování

7.1.      Ve všech kategoriích minižactva jsou družstva povinna uplatňovat osobní obranu po celou dobu utkání. V případě pochybnosti o dodržování tohoto ustanovení předloží namítající strana důkazy komisi mládeže, která posoudí dodržování tohoto metodického předpisu a případně vyvodí vůči klubu (trenérovi) závěry. Z porušení tohoto ustanovení nemohou být vyvozeny hrací důsledky.

  

Porušení pravidla

Útočící hráč obdrží míč od vhazujícího hráče a je bráněn svým obráncem. Obránce vhazujícího hráče svého útočníka opouští a zdvojuje hráče s míčem.

 

Útočící hráč obdrží míč od vhazujícího hráče a je bráněn svým obráncem. Při přechodu do přední části hřiště je útočník zdvojen druhým obráncem.

 

Povolená hra

Útočící hráč obdrží míč od vhazujícího hráče a je bráněn svým obráncem. Při přechodu do přední části hriště se obránci pokusí zdvojit útočníka. Útočník uteče oběma obráncům = v žádný moment nebyl aktivně bráněn více než jedním obráncem.

 

Hráč doskakuje míč, zatímco se v jeho okolí nacházejí tři protihráči. Všichni tři protihráči se snaží získat míč od hráče, který získal novou kontrolu míče. 

 

Útočící hráč obdrží míč od vhazujícího hráče a je bráněn svým obráncem. Útočník dribluje směrem k jinému obránci, nejedná se o aktivní zdvojení

 

Clonění

9.1.      Ve všech kategoriích minižactva je zakázáno clonění. Porušení tohoto pravidla se bude posuzovat jako útočný faul a stejně bude i trestáno.

 

Porušení pravidla

Spoluhráč hráče s míčem vědomě postaví clonu (brání obránci ve hře)

1. Věkové vymezení

1.1.      Do kategorie staršího minižactva patří hráči a hráčky, narození 1.1.2009 a mladší
1.2.      Do kategorie mladšího minižactva patří hráči a hráčky, narození 1.1.2010 a mladší
1.3.      Do kategorie nejmladšího minižactva patří hráči a hráčky, narození 1.1.2011 a mladší

2. Výška košů

2.1.      V kategorii staršího minižactva je výška obroučky nad zemí 305 cm.

2.2.      V kategoriích mladšího a nejmladšího minižactva je výška obroučky nad zemí 260 cm.

2.3.      Pro závěsné konstrukce u kategorie mladšího a nejmladšího minižactva se připouštějí desky rozměru 90 x 120 cm.

3. Velikost míčů

3.1.      Ve všech kategoriích minibasketbalu je určena velikost míče č.5. Obvod míče nesmí být menší než 68 a větší než 73 cm a váha nesmí být menší než 450 a větší než 500 g.

4. Hrací doba

4.1.      Ve všech kategoriích minibasketbalu je hrací doba 4 x 8 minut čistého času.

5. Střídání

5.1.      Ve všech kategoriích minižactva může každý hráč nastoupit pouze ve dvou čtvrtinách utkání. V každé čtvrtině označí zapisovatel zřetelně nastoupení do hry u každého hráče v zápise o utkání. Trenér družstva A dává tuto informaci zapisovateli vždy jako první.

5.2.      V případě, že družstvo má k dispozici již jen deset hráčů ke hře a dojde k povinnému střídání nebo ke zranění v první, druhé nebo třetí čtvrtině utkání, je povoleno trenérovi družstva buď střídat podle čl. 5.1. nebo dohrát tuto čtvrtinu s nižším počtem hráčů.

6. Zákaz zdvojování hráče s míčem

6.1.      Ve všech kategoriích minižactva je zakázaná těsná obrana hráče s míčem více než jedním obráncem (tzv. zdvojení).

6.2.      Porušení tohoto pravidla je přestupkem, míč bude přiznán k vhazování útočícímu družstvu nejblíže místu, kde došlo k přestupku.

6.3.      Za úmyslné porušení tohoto pravidla bude navíc uděleno trenérovi bránícího družstva varování. V případě opakovaného úmyslného porušení tohoto pravidla bude trenérovi bránícího družstva udělena technická chyba (zapsána jako „B“).

7. Osobní obrana

7.1.      Ve všech kategoriích minižactva jsou družstva povinna uplatňovat osobní obranu po celou dobu utkání. V případě pochybnosti o dodržování tohoto ustanovení předloží namítající strana důkazy komisi mládeže, která posoudí dodržování tohoto metodického předpisu a případně vyvodí vůči klubu (trenérovi) závěry. Z porušení tohoto ustanovení nemohou být vyvozeny hrací důsledky.

8. Pravidlo obranných 3 vteřin

8.1.      Pravidlo platí, pokud je míč v přední části hřiště družstva majícího míč pod kontrolou.

8.2.      Obránce nesmí stát ve vymezeném území pod svým košem sám déle než tři vteřiny, pokud nemá na dosah délky jedné paže svého útočníka nebo pokud míč není ve vymezeném území.

8.3.      Porušení tohoto pravidla je přestupkem, který se bude trestat střelbou jednoho trestného hodu a následným vhazováním ze zámezí. 

8.4.      Střelce trestného hodu určí trenér družstva a musí to být hráč, který byl v době přestupku na hřišti.
V zápise se trestný hod nezaznamenává obloučkem, ale ostrou svorkou na rozdíl od normální evidence trestných hodů.

9. Zákaz používání clon

9.1.      Ve všech kategoriích minižactva je zakázáno clonění. Porušení tohoto pravidla se bude posuzovat jako útočný faul a stejně bude i trestáno.

10. Další ustanovení

10.1.    Počet členů družstva

10.1.1.  Každé družstvo může být složeno nejvýše z 15 hráčů. Všichni tito hráči mohou nastoupit k utkání v souladu s pravidlem 5.1.

10.2.     Koš ze vzdálenosti větší než 6,75 m

10.2.2.  Koš, dosažený ze vzdálenosti větší než 6,75 m má u nejmladších a mladších mini hodnotu 2 bodů.
V kategorii starších mini se střelba z tříbodové vzdálenosti hodnotí třemi body.

10.2.3.  Při osobní chybě proti hráči střílejícímu ze vzdálenosti za čarou 6,75 m jsou soupeři přiznány jen dva trestné hody (nejmladší a mladší mini), tři trestné hody (starší mini).

10.3. Prodloužení

10.3.1.  V případě nerozhodného výsledku na konci čtvrté čtvrtiny utkání se zápas prodlužuje tolikrát o 5 minut, než padne rozhodnutí.

10.3.2.  Pro sestavu v prodloužení neplatí omezení čl. 5.1.

10.4. Čára trestného hodu

10.4.1.  V kategorii nejmladšího a mladšího minižactva je vzdálenost čáry trestného hodu od desky 380 cm.

10.5. Zápis o utkání

10.5.1.  V utkáních minibasketbalu se používá   “Zápis o utkání v minibasketbalu“.

Ve všech ostatních případech se neliší Pravidla minibasketbalu od Pravidel basketbalu, používaných v aktuálním období v soutěžích ČBF.

Text pravidel je schválen Českou asociací minibasketbalu (ČAMB), s platností od 30.5. 2021

Tímto se ruší platnost pravidel minibasketbalu, vydaných před tímto datem.

  

Praha, 30.5.2021

Ing. Petr Čeněk
předseda ČAMB 

 

Pravidla minibasketbalu ke stažení ZDE .

Pravidla hry s menším počtem hráčů na hřišti ke stažení ZDE.

Nábory na školách

Česká asociace minibasketbalu (ČAMB) připravila pro všechny kluby pořádající nábory mladých basketbalistů a basketbalistek do svých řad inspirativní materiál, jak dosáhnout maximálního efektu náborových akcí. Kromě podrobné příručky jsou pro kluby připraveny podklady pro tisk plakátů, letáků a případně i diplomů. Veškerý materiál je volně ke stažení níže.

Příručka: Nábory na školách (PDF)

Na poslední schůzi Výboru ČAMB (22.10.2021, Pardubice) bylo rozhodnuto, že pro výpočet nároku druhého místa Oblasti ČBF (příslušného družstva) pro Národní finále 2022 se zpracují výsledky/koeficienty z posledních 3 odehraných let (NF 2017-2019).

 Výbor ČAMB vybírá na základě ohodnocení těmito koeficienty týmy, které mají právo pro udělení divoké karty pro NF.
Dále tyto koeficienty slouží pro nasazení do skupin pro jednotlivá NF a F a to podle klíče, aby součet ve skupině byl co nejvyrovnanější, a zároveň se v čtvrtfinále nepotkaly týmy z jedné oblasti.

 

Oblasti s nárokem druhého místa/družstva na Národním finále 2022

chlapci U13: ČBF Severní Morava a ČBF Praha

chlapci U12: ČBF Severní Morava a ČBF Východní Čechy

chlapci U11: ČBF Severní Morava a ČBF Východní Čechy

  

dívky U13: ČBF Východní Čechy a ČBF Praha

dívky U12: ČBF Východní Čechy a ČBF Praha

dívky U11: ČBF Východní Čechy a ČBF Praha

  

MIX U11: ČBF Jižní Morava a ČBF Východní Čechy

 

Koeficienty (PDF)

Basty je maskotem všech minibaskeťaček a minibaskeťáků, kteří se rozhodli věnovat této krásné hře. Níže si můžete stáhnout konkrétní basketbalové pozice tak, jak je předvádí Basty. Určitě si s ním užijete spoustu zábavy.

Základní pozice - AI - PDF - JPEG

Obrana - AI - PDF - JPEG

Střelba - AI - PDF - JPEG

Přihrávka - AI - PDF - JPEG

Dribling - AI - PDF - JPEG

Doskok - AI - PDF - JPEG

Výbor ČAMB

Petr Čeněk (předseda)
Telefon: 739 038 499
E-mail:petrcenek@seznam.cz

Petr Hála
Telefon: 736 660 430
E-mail:hapsnake@volny.cz

Veronika Wiednerová 
Telefon: 777 567 268
E-mail:basket.wiednerova@email.cz

Petra Michálková
Telefon: 776 232 227
E-mail:MichalkovaPetra@seznam.cz

Petr Kapitulčin
Telefon: 777 810 417
E-mail:petr.kapitulcin@centrum.cz

Marek Stuchlý
Telefon: 603 877 855
E-mail:marekstuchly@seznam.cz

David Matuška
Telefon: 774 960 997
E-mail:david.matuska@ceet.eu

Tomáš Reimer
Telefon: 723 021 455
E-mail:tomasre@seznam.cz

 

Zástupce ČBF pro minibasketbal

Jiří Novotný
Telefon: 777 834 177
E-mail: jnovotny@cz.basketball

Reklama
Litva v Opavě