Minibasketbal

Minibasketbal v České republice řídí Česká asociace minibasketbalu (ČAMB), která je složkou České basketbalové federace. Níže najdete základní informace a zajímavoasti z českého minibasketbalu. V tuto chvíli pracujeme na rozšíření minibasketbalových stránek.

Basketbal dětí a mládeže

Pozvánka na shromáždění členů ČAMB

Česká asociace minibasketbalu (ČAMB) zve na shromáždění členů ČAMB, které se bude konat v pondělí, 18.3.2024, od 11:30 v Interhotelu Labe, Masarykovo náměstí 2633, Pardubice

Basketbal dětí a mládeže

Programy podpory basketbalových klubů CZ BASKETBALL pro 2024

Mládežnická sekce CZ BASKETBALL i v letošním roce představuje 3 rozvojové programy. Kromě již zavedených finančních dotací na akce pro školy, turnaje či kempy minibasketbalu a materiální podpory (Stahovací koše, projekt Baby Basket a Start Up program) pokračuje i program podpory, jehož cílem je pomoc k rozšíření členské základny – získání nových trenérů a dětí pro basketbal a celkovému rozvoji basketbalu v Česku.

Na této stránce najdete výkladová videa ke změnám v pravidlech v minibasketbalu. Za jejich vytvoření a poskytnutí děkujeme StČ ČABR.

 

Obranné tři vteřiny

8.1.      Pravidlo platí, pokud má útočící družstvo kontrolu živého míče na hřišti = je možné odpískat, kdykoliv mají útočníci kontrolu míče kdekoliv na hřišti (při hře, nikoliv při vhazování).

8.2.      Obránce nesmí stát ve vymezeném území pod svým košem sám déle než tři vteřiny, pokud nemá na dosah délky jedné paže svého útočníka nebo pokud míč není ve vymezeném území.

  

Porušení pravidla

Obránce stojí oběma nohama ve vymezeném území a nemá na dosah délky jedné paže svého útočníka

 

  

Povolená hra

Obránce vstupuje do vymezeného území, když je hráč s míčem ve vymezeném území.

 

Bránící hráč stojí ve vymezeném území, avšak hledá svého útočníka a nepokouší se o obranu jiného hráče. Jakmile obránce nalezne svého útočníka, opouští vymezené území.

 

Zdvojování

7.1.      Ve všech kategoriích minižactva jsou družstva povinna uplatňovat osobní obranu po celou dobu utkání. V případě pochybnosti o dodržování tohoto ustanovení předloží namítající strana důkazy komisi mládeže, která posoudí dodržování tohoto metodického předpisu a případně vyvodí vůči klubu (trenérovi) závěry. Z porušení tohoto ustanovení nemohou být vyvozeny hrací důsledky.

  

Porušení pravidla

Útočící hráč obdrží míč od vhazujícího hráče a je bráněn svým obráncem. Obránce vhazujícího hráče svého útočníka opouští a zdvojuje hráče s míčem.

 

Útočící hráč obdrží míč od vhazujícího hráče a je bráněn svým obráncem. Při přechodu do přední části hřiště je útočník zdvojen druhým obráncem.

 

Povolená hra

Útočící hráč obdrží míč od vhazujícího hráče a je bráněn svým obráncem. Při přechodu do přední části hriště se obránci pokusí zdvojit útočníka. Útočník uteče oběma obráncům = v žádný moment nebyl aktivně bráněn více než jedním obráncem.

 

Hráč doskakuje míč, zatímco se v jeho okolí nacházejí tři protihráči. Všichni tři protihráči se snaží získat míč od hráče, který získal novou kontrolu míče. 

 

Útočící hráč obdrží míč od vhazujícího hráče a je bráněn svým obráncem. Útočník dribluje směrem k jinému obránci, nejedná se o aktivní zdvojení

 

Clonění

9.1.      Ve všech kategoriích minižactva je zakázáno clonění. Porušení tohoto pravidla se bude posuzovat jako útočný faul a stejně bude i trestáno.

 

Porušení pravidla

Spoluhráč hráče s míčem vědomě postaví clonu (brání obránci ve hře)

1. Věkové vymezení

1.1.      Do kategorie staršího minižactva patří hráči a hráčky, narození 1.1.2011 a mladší
1.2.      Do kategorie mladšího minižactva patří hráči a hráčky, narození 1.1.2012 a mladší
1.3.      Do kategorie nejmladšího minižactva patří hráči a hráčky, narození 1.1.2013 a mladší

2. Výška košů

2.1.      V kategorii staršího minižactva je výška obroučky nad zemí 305 cm.

2.2.      V kategoriích mladšího a nejmladšího minižactva je výška obroučky nad zemí 260 cm.

2.3.      Pro závěsné konstrukce u kategorie mladšího a nejmladšího minižactva se připouštějí desky rozměru 90 x 120 cm.

3. Velikost míčů

3.1.      Ve všech kategoriích minibasketbalu je určena velikost míče č.5. Obvod míče nesmí být menší než 68 a větší než 73 cm a váha nesmí být menší než 450 a větší než 500 g.

4. Hrací doba

4.1.      Ve všech kategoriích minibasketbalu je hrací doba 4 x 8 minut čistého času.

5. Střídání

5.1.      Ve všech kategoriích minižactva může každý hráč nastoupit pouze ve dvou čtvrtinách utkání. V každé čtvrtině označí zapisovatel zřetelně nastoupení do hry u každého hráče v zápise o utkání. Trenér družstva A dává tuto informaci zapisovateli vždy jako první.

5.2.      V případě, že družstvo má k dispozici již jen deset hráčů ke hře a dojde k povinnému střídání nebo ke zranění v první, druhé nebo třetí čtvrtině utkání, je povoleno trenérovi družstva buď střídat podle čl. 5.1. nebo dohrát tuto čtvrtinu s nižším počtem hráčů.

6. Zákaz zdvojování hráče s míčem

6.1.      Ve všech kategoriích minižactva je zakázaná těsná obrana hráče s míčem více než jedním obráncem (tzv. zdvojení).

6.2.      Porušení tohoto pravidla je přestupkem, míč bude přiznán k vhazování útočícímu družstvu nejblíže místu, kde došlo k přestupku.

6.3.      Za úmyslné porušení tohoto pravidla bude navíc uděleno trenérovi bránícího družstva varování. V případě opakovaného úmyslného porušení tohoto pravidla bude trenérovi bránícího družstva udělena technická chyba (zapsána jako „B“).

7. Osobní obrana

7.1.      Ve všech kategoriích minižactva jsou družstva povinna uplatňovat osobní obranu po celou dobu utkání. V případě pochybnosti o dodržování tohoto ustanovení předloží namítající strana důkazy komisi mládeže, která posoudí dodržování tohoto metodického předpisu a případně vyvodí vůči klubu (trenérovi) závěry. Z porušení tohoto ustanovení nemohou být vyvozeny hrací důsledky.

8. Pravidlo obranných 3 vteřin

8.1.      Pravidlo platí, pokud má útočící družstvo kontrolu živého míče na hřišti = je možné odpískat, kdykoliv mají útočníci kontrolu míče kdekoliv na hřišti (při hře, nikoliv při vhazování)

8.2.      Obránce nesmí stát ve vymezeném území pod svým košem sám déle než tři vteřiny, pokud nemá na dosah délky jedné paže svého útočníka nebo pokud míč není ve vymezeném území.

8.3.      Porušení tohoto pravidla je přestupkem, který se bude trestat střelbou jednoho trestného hodu a následným vhazováním ze zázemí na čáře pro vhazování v přední části hřiště. Na hodinách hodu na koš bude nastaveno 14 vteřin.

8.4.      Střelce trestného hodu určí trenér družstva a musí to být hráč, který byl v době přestupku na hřišti.
V zápise se trestný hod nezaznamenává obloučkem, ale ostrou svorkou na rozdíl od normální evidence trestných hodů.

9. Zákaz používání clon

9.1.      Ve všech kategoriích minižactva je zakázáno clonění. Porušení tohoto pravidla se bude posuzovat jako útočný faul a stejně bude i trestáno.

10. Další ustanovení

10.1.    Počet členů družstva

10.1.1.  Každé družstvo může být složeno nejvýše z 15 hráčů. Všichni tito hráči mohou nastoupit k utkání v souladu s pravidlem 5.1.

10.2.     Koš ze vzdálenosti větší než 6,75 m

10.2.2.  Koš, dosažený ze vzdálenosti větší než 6,75 m má u nejmladších a mladších mini hodnotu 2 bodů.
V kategorii starších mini se střelba z tříbodové vzdálenosti hodnotí třemi body.

10.2.3.  Při osobní chybě proti hráči střílejícímu ze vzdálenosti za čarou 6,75 m jsou soupeři přiznány jen dva trestné hody (nejmladší a mladší mini), tři trestné hody (starší mini).

10.3. Prodloužení

10.3.1.  V případě nerozhodného výsledku na konci čtvrté čtvrtiny utkání se zápas prodlužuje tolikrát o 5 minut, než padne rozhodnutí.

10.3.2.  Pro sestavu v prodloužení neplatí omezení čl. 5.1.

10.4. Čára trestného hodu

10.4.1.  V kategorii nejmladšího a mladšího minižactva je vzdálenost čáry trestného hodu od desky 380 cm.

10.5. Zápis o utkání

10.5.1.  V utkáních minibasketbalu se používá   “Zápis o utkání v minibasketbalu“.

Ve všech ostatních případech se neliší Pravidla minibasketbalu od Pravidel basketbalu, používaných v aktuálním období v soutěžích ČBF.

Text pravidel je schválen Českou asociací minibasketbalu (ČAMB), s platností od 30.5. 2023

Tímto se ruší platnost pravidel minibasketbalu, vydaných před tímto datem.

  

Praha, 30.5.2023

Mgr. David Matuška
předseda ČAMB 

 

Pravidla pro minibasketbal platná pro sezónu 2023/2024. PDF

Nábory na školách

Česká asociace minibasketbalu (ČAMB) připravila pro všechny kluby pořádající nábory mladých basketbalistů a basketbalistek do svých řad inspirativní materiál, jak dosáhnout maximálního efektu náborových akcí. Kromě podrobné příručky jsou pro kluby připraveny podklady pro tisk plakátů, letáků a případně i diplomů. Veškerý materiál je volně ke stažení níže.

Příručka: Nábory na školách (PDF)

Mistrovství ČR U11 (26. - 28. 4. 2024)

U11 chlapci – BK Lokomotiva Plzeň
Rozpis a výsledky
Webové stránky - https://www.bkloko-plzen.cz/akce/mcr-a-festival-u11/kontakty-mcr-2024/
Zpráva delegáta ZDE

U11 dívky – SBŠ Ostrava 
Rozpis a výsledky
Webové stránky - https://www.sbsostrava.cz/sbs-l/turnaje/mistrovstvi-cr-a-festival-nejmladsich-minizakyn-u11/
Zpráva delegáta ZDE

U11 MIX – BK Pelhřimov
Rozpis a výsledky
Webové stránky - https://mcr.bkpelhrimov.cz/
Zpráva delegáta ZDE

Mistrovství ČR U12 (3. - 5. 5. 2024)

U12 chlapci – BK Tábor
Rozpis a výsledky
Webové stránky - https://www.bktabor.cz/mcru12b
Zpráva delegáta ZDE

U12 dívky – DBaK Plzeň
Rozpis a výsledky
Webové stránky -  https://mcrdivkyu12plzen2024.webnode.cz/
Zpráva delegáta ZDE

Mistrovství ČR U13 (10. - 12. 5. 2024)

U13 chlapci – BCM Olomouc
Rozpis a výsledky
Webové stránky - https://www.bcmolomouc.cz/index.php/mcr-u13/
Zpráva delegáta ZDE

U13 dívky – BC Benešov
Rozpis a výsledky
Webové stránky - www.mcru13gbenesov.cz
Zpráva delegáta ZDE

Festivaly ČR U11 (26. - 28. 4. 2024)

U11 chlapci – BK Lokomotiva Plzeň 
Webové stránky - https://www.bkloko-plzen.cz/akce/mcr-a-festival-u11/kontakty-mcr-2024/
Zpráva delegáta ZDE

U11 dívky – SBŠ Ostrava 
Webové stránky - https://www.sbsostrava.cz/sbs-l/turnaje/mistrovstvi-cr-a-festival-nejmladsich-minizakyn-u11/
fb -
Zpráva delegáta ZDE

Festivaly ČR U12 (3. - 5. 5. 2024)

U12 chlapci – BK Ústí nad Labem
Webové stránky - https://www.bkusti.cz/rub-archiv/narodni-festival-chlapcu-u12
Zpráva delegáta ZDE

U12 dívky – BK Brandýs nad Labem
Webové stránky - https://www.bkbrandys.cz/akce/festival-cr-u12g-2024/zakladni-informace-fu12-2024
Zpráva delegáta - ZDE

Festivaly ČR U13 (10. - 12. 5. 2024)

U13 chlapci – Česká Třebová + Ústí nad Orlicí (pořadatel: BK Litomyšl)
Webové stránky - https://festival13.bklitomysl.cz
Zpráva delegáta ZDE

U13 dívky – BK Skřivánek Ústí nad Labem
Webové stránky - https://www.bkusti.cz/rub-archiv/narodni-festival-divek-u13
Zpráva delegáta ZDE

Propozice Národních finále a festivalů 2024  (PDF)

Nasazení družstev do skupin MČR U11/U12/U13 2024 (PDF)

Výběrové řízení MČR a Festivaly 2024 (PDF)

Dotazník pořadatel MČR a F 2024 (XLS)

Koeficienty pro Mistrovství ČR v minibasketbalu 2024

Koeficienty a nasazení do skupin U11 (PDF)

Koeficienty a nasazení do skupin U12 (PDF)

Koeficienty a nasazení do skupin U13 (PDF)

Basty je maskotem všech minibaskeťaček a minibaskeťáků, kteří se rozhodli věnovat této krásné hře. Níže si můžete stáhnout konkrétní basketbalové pozice tak, jak je předvádí Basty. Určitě si s ním užijete spoustu zábavy.

Základní pozice - AI - PDF - JPEG

Obrana - AI - PDF - JPEG

Střelba - AI - PDF - JPEG

Přihrávka - AI - PDF - JPEG

Dribling - AI - PDF - JPEG

Doskok - AI - PDF - JPEG

Kontaktní email minibasketbalu - mini@cz.basketball

Výbor ČAMB

David Matuška (předseda)
Telefon: 774 960 997
E-mail: david.matuska@ceet.eu

Pavlína Chocholoušová
Telefon: 731 260 944
E-mail: chocholousova.pavlina@gmail.com

Petra Michálková
Telefon: 776 232 227
E-mail:MichalkovaPetra@seznam.cz

Blanka Žánová
Telefon: 773 386 100
E-mail: blanka.zana@seznam.cz

Marek Stuchlý
Telefon: 603 877 855
E-mail: marekstuchly@seznam.cz

Zástupce ČBF pro minibasketbal

Jiří Novotný
Telefon: 777 834 177
E-mail: jnovotny@cz.basketball

Reklama
Radiožurnál Sport