Výběrové řízení SpS-dívky 2024

Vážení přátelé,

v případě zájmu o zařazení do systému podpory talentované mládeže ČBF - Sportovní středisko dívky (SpS)máte možnost se přihlásit do výběrového řízení, které vypisuje Komise vrcholového basketbalu - dívky.

Dokument "Podmínky ČBF pro činnost SpS 2024" popisuje nároky na žadatele a kritéria hodnocení přihlášených klubů. SpS jsou i nadále rozděleny dle kritérií (na stupeň A a B). Výše konkrétních částek uvedených v Podmínkách činnosti SpS je přímo závislá na rozhodnutí NSA o výši finanční podpory pro ČBF, pro další financování SpS je také významné schválení rozpočtu na podporu ženských kolektivních olympijských sportů.

"SpS při SCM" nemají od minulého VŘ jistotu stupně A - všichni žadatelé o SpS budou posouzeni jednotně.

Celkový počet klubů bude navržen Výboru ČBF na základě výsledků výběrového řízení Komisí vrcholového basketbalu dívek.

Podklady k výběrovému řízení SpS:

Přihlášku včetně 3 příloh mohou žadatelé posílat na emailovou adresu ptreml@cz.basketball nejpozději do pondělí 20. 11. 2023.

Autor:
Reklama
Radiožurnál Sport