Výbor

Výbor ČBF je výkonným a řídícím orgánem ČBF v období mezi Valnými hromadami ČBF, který realizuje usnesení Valné hromady ČBF, výkon pravomocí a působností, které jsou posláním ČBF, a zajišťuje provoz ČBF v organizační, sportovně-technické a ekonomické oblasti. Zároveň je Statutárním orgánem ČBF je a ČBF ve všech záležitostech zastupuje.

Členové Výboru ČBF jsou oprávněni ČBF zastupovat ve všech záležitostech a za ČBF podepisovat tak, že Předseda ČBF jedná vždy společně s některým z Místopředsedů ČBF, nebo dva místopředsedové jednají společně nebo ostatní členové Výboru ČBF jednají vždy všichni společně s předsedou ČBF.

Podepisování jménem ČBF se provádí tak, že kdo za ČBF podepisuje, připojí k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku svůj podpis, jakož i údaj o své funkci.

Více informací najdete ve Stanovách ČBF ZDE.

 

Jméno a příjmení  Funkce 
 JUDr. Miroslav Jansta předseda
Ing. Zdeněk Bříza 1. místopředseda
Tomáš Kotrč, MBA místopředseda
Ing. Petr Čeněk  
Jakub Kadlec  
Mgr. Ivo Lukš  
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.  
JUDr. Petr Vrážel  
Jiří Welsch  

 

Reklama
Hyundai Tucson