Komise

Na základě podnětů členů ČBF nebo dle vlastního zjištění připravuje návrh změn basketbalových řádů (kromě Stanov ČBF). Tyto návrhy předkládá Výboru ČBF a po jejich schválení či úpravě Výborem jsou předkládány k projednání a schválení Valné hromadě ČBF.

 

Jméno a příjmení  Funkce Kontakt
Ing. Pavel Hlaváček předseda hlavacekp@centrum.cz
Radek Treml  
JUDr. Daniel Rada  
Mgr. et. Bc. Matěj Sýkora  
Mgr. Robert Vyklický  

Sportovně-technická komise z pověření výboru ČBF organizuje republikové mistrovské a pohárové soutěže. Přikládá výboru ČBF nábrh na počty účastníků soutěží, postupový a sestupový klíč. Schvaluje zařazení družstev do soutěží, případně převod práva startu v soutěži. Navrhuje podmínky, které musí kluby splňovat pro start v mistrovských soutěžích. Sleduje dodržování předpokladů a podmínek pro start družstev v soutěžích. Průběžně schvaluje výsledky odehraných utkání, povoluje změny termínů zápasů. Prvoinstančně rozhoduje o podaných námitkách a protestech. Předává disciplinární komisi podklady pro zahájení disciplinárního řízení v případech, které to vyžadují.

Jméno a příjmení  Funkce Kontakt Telefon
Bc. Martin Jakeš předseda mjakes@cz.basketball  +420 603 144 802
Lukáš Rovenský
Josef Opava  
Ing. Petr Buršík  
Jiří Buňka  
Radek Treml  
Ing. Zdeněk Ringsmuth  

Operativně se zabývá disciplinárními proviněními, které se týkají I. LM a soutěží řízených STK ČBF. V případě potřeby podává Leg. komisi návrhy na úpravu Disciplinárního řádu ČBF.

 

Jméno a příjmení  Funkce Kontakt
JUDr. Daniel Rada předseda
Ing. Pavel Hlaváček   hlavacekp@centrum.cz
Bc. Martin Jakeš   mjakes@cz.basketball
Ing. Zdeněk Ringsmuth   zringsmuth@cz.basketball
Bc. Jan Hošek  

Technická komise se zabývá především kontrolou a kategorizací sportovních hal. Splnění určitých parametrů a dosažení daného stupně kategorizace je totiž podmínkou pro možnost odehrání různých úrovní soutěží řízených STK ČBF.

Technická komise má kromě fyzické kontroly hal na starost také vedení elektronického rejstříku hal, který je volně dostupný na tomto webu v sekci Praktické info / Haly.

Komise vykonává také poradenskou činnost pro zájemce ze strany klubů, měst, projektantů a investorů, a to při výstavbě nebo rekonstrukci sportovišť ve snaze dosažení co nejlepších podmínek po basketbal.

Schválené vybavení od FIBA najdete zde.

Jméno a příjmení  Funkce Email Telefon
Mgr. Martin Šorf předseda martin.sorf@seznam.cz +420 602 335 513
Ing. arch. Martin Augustin, PhD.  
Ing. Jakub Důra  
Radek Sís  
Tomáš Reimer

Lékařská komise je poradní orgán sloužící k hodnocení zdravotního stavu hráčů a hráček na všech úrovních CZ BASKETBALL. Komise hodnotí individuálně jednotlivé konkrétní případy zranění či onemocnění. Svou činností pokrývá basketbalovou základnu od mládežnické až po seniorské reprezetanty. V případě potřeby pomáhá zajistit vyšetření ve specializovaných zařízeních a klinikách. Šířkou své odbornosti pokrývá nejčastější možné zdravotní komplikace v basketbalu.

Jméno a příjmení  Funkce
MUDr. Pavel Říman předseda
MUDr. Pavel Hajdušek  
MUDr. Tomáš Šebek  
Prof. MUDr. Vojtěch Havlas, PhD.  

Matriční komisařka je odpovědná za správu členské základny, registraci nových hráčů, přestupů či hostování.

Jméno a příjmení  Email
Veronika Žižková matriční komisařka vzizkova@cz.basketball

 

Reklama
Idnes Premium kampaň