Dozorčí rada

Dozorčí a odvolací rada ČBF je kontrolním a revizním orgánem ČBF. Rovněž vykonává činnost odvolacího orgánu II. stupně v případech specifikovaných stanovami a Vnitřními předpisy ČBF. Dozorčí a odvolací rada ČBF má pět členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou ČBF a ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu Dozorčí a odvolací rady.

Více informací najdete ve Stanovách ČBF ZDE.

 

Jméno a příjmení Pozice
Zdeněk Latík předseda
Jiří Němec místopředseda
MUDr. Jarmila Kohoutová  
Jaroslav Rozsíval  
MUDr. Pavel Zezula  
Reklama
Detail článku - Hynudai