Dozorčí rada

Dozorčí a odvolací rada ČBF je kontrolním a revizním orgánem ČBF. Rovněž vykonává činnost odvolacího orgánu II. stupně v případech specifikovaných stanovami a Vnitřními předpisy ČBF. Dozorčí a odvolací rada ČBF má pět členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou ČBF a ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu Dozorčí a odvolací rady.

Více informací najdete ve Stanovách ČBF ZDE.

Kontaktní email: dor@cz.basketball

Jméno a příjmení Pozice
JUDr. Ing. Radan Tesař předseda
Pavel Sušer místopředseda
Petr Drobný
Tomáš Linhart
Ing. David Neckář  

 

Reklama
NT_zeny_unor