Řády

Jednotlivé řády ve formátu PDF (hvězdičkou jsou označeny řády, kde došlo ke změnám oproti verzi platné do 15. 5. 2023):

Stanovy ČBF

  • Stanovy ČBF (schválené VH ČBF dne 2. 5. 2022 a uveřejněné na webových stránkách ČBF dne 3. 5. 2022)

Sportovně-technické řády ČBF (Basketbalové řády - 2023):

Organizační řády a směrnice ČBF
                    - další informace na webu ČUS
                    - P1 - Struktura ČBF
                    - P1 - Přihláška za člena ČBF - právnická osoba
                    - P2 - Přihláška za člena ČBF - fyzická osoba
                    - P3 - Poplatky a příspěvky právnických osob v ČBF
                    - P4 - Poplatky a příspěvky fyzických osob v ČBF
                    - P6 - Průkaz člena ČBF
 
Ekonomické směrnice
                    - P1 - Střediska ČBF
                    - P2 - Obsah nejdůležitějších účtů ČBF
                    - P3 - Účtový rozvrh ČBF (číselník)
                    - P1 - Členění dokladů v ČBF
                    - P2 - Vyúčtování zálohy
                    - P1 - Protokol o vyřazení a likvidaci majetku
                     - P1 - Cestovní náhrady (2022)
                     - P2 - Vyúčtování cesty do zahraničí
                     - P3 - Výkaz vyplaceného kapesného a diet

 Dokumenty ke stažení a pro tisk:

K prohlížení dokumentů ve formátu PDF lze použít program Adobe Reader, který je k dispozici na stránkách  Adobe.

 
Reklama
Radiožurnál Sport