Valná hromada

Valná hromada ČBF je shromážděním členů ČBF s hlasem rozhodujícím, členů ČBF s hlasem poradním a pozvaných hostů, přičemž členy ČBF s hlasem rozhodujícím jsou veškeré právnické osoby, které jsou členy ČBF, členy ČBF s hlasem poradním jsou veškeré fyzické osoby, které jsou členy ČBF a členové orgánů ČBF.

Pozvanými hosty mohou být předsedové Zájmových skupin, předsedové odborných komisí ČBF, případně další osobnosti. Každý člen s hlasem rozhodujícím disponuje na Valné hromadě ČBF jen jedním hlasem.

Valnou hromadu ČBF svolává Výbor ČBF nejméně jednou ročně. Výbor ČBF je povinen zveřejnit termín, místo a pořad jednání Valné hromady ČBF nejpozději 30 dnů před jejím konáním na oficiálních webových stránkách ČBF.

Kompletní informace naleznete ve Stanovách ČBF ZDE.

 

Zápis z VH 2022

Návrh změn Řádů 2022 - schváleno

Pozvánka na VH 2022

Zpráva Výboru pro VH

Návrh změn basketbalových řádů ČBF

Návrh na změnu Stanov

Rozvaha 2021

Výkaz zisku a ztráty 2021

Účetní závěrka 2021

Hospodaření 2021 a rozpočet 2022

Rozpočet - Návrh rozdílu mezi příjmy a výdaji pro rok 2022

Návrh rozpočtu 2022 České basketbalové federace z.s. dle účetní osnovy 

Jednací řád

Výroční zpráva 2021

Volební řád

     Volební řád - příloha č. 1: Kandidatura

Zpráva nezávislého auditora

 

Závěry komisí

Zpráva komise pro rozpočet

Zpráva komise pro rozvoj Obalstí a vznik nových klubů

Zpráva komise pro analýzu struktury Oblastí a soutěží

     7 Oblastí - var. A

     7 Oblastí - var. B

 

Návrhy členů ČBF předložené do 31. ledna

Stanovy ČBF - novela 2021 - J. Němec

Stanovy ČBF - návrhy změn - K. Havrlant

Stanovy ČBF - návrh na změnu - J. Lejčko

Stanovy ČBF - ombudsman - J. Lejčko

Stanovy ČBF - Komise rozhodčích ČBF - J. Lejčko

Rozpis soutěží řízených STK ČBF pro sezonu 22/23 - cestovní náhrady - J. Lejčko

Rozpis soutěží řízených STK ČBF pro sezonu 22/23 - zvýšení odměn - J. Lejčko

Rozpis soutěží řízených STK ČBF pro sezonu 22/23 - zvýšení odměn II - J. Lejčko

 

Členové s hlasem rozhodujícím

Členové ČBF s hlasem rozhodujícím jsou veškeré právnické osoby, které jsou členy ČBF (čl. 8.1.1 Stanov), konkrétní úpravu členství právnických osob upravuje čl. V.  Stanov. Pokud je tedy klub právnickou osobou a členem ČBF dle těchto ustanovení Stanov, tak za něj může volit:

1) jakýkoli delegát, pokud bude mít volební lístek orazítkovaný a podepsaný statutárním orgánem klubu,

2) pokud nebude mít delegát volební lístek orazítkovaný a podepsaný statutárním orgánem, musí předložit plnou moc podepsanou a orazítkovanou statutárním orgánem klubu nebo musí být přímo statutárním orgánem.

Usnesení VH ČBF 2014 (PDF)

Pozvánka na Valnou hromadu

Na základě došlých připomínek po zveřejnění materiálů pro VH, výbor ČBF akceptoval některé připomínky v návrhu Stanov a návrhu Změn řádů. Upravené materiály nahradily původní materiály zveřejněné dne 12.4.2014

Jednací a hlasovací řád

Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát České basketbalové federace, o. s. za rok 2013

Přehled hospodaření ČBF o. s. za rok 2013 a ČBF s.r.o. za rok 2013 a rozpočet 2014

Čerpání rozpočtu ČBF o.s. za rok 2013

Rozpočet České basketbalové federace z. s.

Návrh změn Řádů ČBF - AKTUALIZOVÁNO

Návrh Změn Stanov ČBF - AKTUALIZOVÁNO

 

 

Členové ČBF s hlasem rozhodujícím - veškeré právnické osoby, které jsou členy ČBF

Členové ČBF s hlasem poradním - veškeré fyzické osoby, které jsou členy ČBF a členové orgánů ČBF

Pozvaní hosté - mohou jimi být předsedové Zájmových skupin, předsedové odborných komisí ČBF, případně další osobnosti

CZ BASKETBALL
Valná hromada

Informace pro účastníky VH

Vážení členové ČBF, vzhledem k blížícímu se termínu Valné hromady ČBF (VH), která se bude konat v pondělí 15. května 2023 od 13:00 hodin v hotelu Pyramida, Praha 6, poskytuje Sekretariát ČBF členům ČBF následující informace.

CZ BASKETBALL
Valná hromada

Poděkování předsedy ČBF delegátům VH

Na pondělní volební Valné hromadě obhájil post předsedy České basketbalové federace JUDr. Miroslav Jansta. Jeho poděkování delegátům, vyjádření k průběhu VH i pohled do započatého nového funkčního období najdete v tomto dopisu.

CZ BASKETBALL
Valná hromada

Nové Stanovy ČBF nabývají účinnosti

Valná hromada České basketbalové federace z. s. schválila na svém zasedání dne 2. května 2022 nové Stanovy ČBF. V úterý 3. května 2022 byly tyto nové Stanovy ČBF zveřejněny na webových stránkách cbf.cz.basketball, čímž v souladu s ustanovením jejich článku 19.6 nabyly účinnosti. 

CZ BASKETBALL
Valná hromada

Ve vedení basketbalu pokračuje Miroslav Jansta

V pražském hotelu Pyramida se dnes konala volební Valná hromada České basketbalové federace. Delegáti rozhodli o tom, že se částečně obmění vedení České basketbalové federace, nicméně jejím předsedou byl znovu zvolen JUDr. Miroslav Jansta.

Valná hromada

VH 2022: Doplněny závěry komisí

K dokumentům zveřejněným před Valnou hromadou 2022 byly přidány závěry speciálních komisí ustanovených na loňské VH. Najdete je pod titulkem "Závěry komisí". Kompletní seznam zveřejněných dokumentů je k dispozici níže.

Valná hromada

Pozvánka na VH 2022

POZVÁNKA na Valnou hromadu České basketbalové federace, která se bude konat dne 2. května 2022 v Hotelu Pyramida - Praha 6, Bělohorská 24 od 13:00 hodin (prezence od 12:30 hodin).

CZ BASKETBALL
Valná hromada

Pozvánka na VH 2021

Pozvánka na Valnou hromadu 2021, která se uskuteční 20. září od 14 hodin.

CZ BASKETBALL
Valná hromada

Termín Valné hromady 2021

Výbor ČBF na svém zasedání dne 23. 3. stanovil termín Valné hromady 2021 na 20. 9. 2021. Důvodem posunutí termínu na podzimní datum je nejasný vývoj pandemické situace a proočkovanosti v české populaci v průběhu prvního pololetí roku 2021. 

Reklama
NT_zeny