Valná hromada

Valná hromada ČBF je shromážděním členů ČBF s hlasem rozhodujícím, členů ČBF s hlasem poradním a pozvaných hostů, přičemž členy ČBF s hlasem rozhodujícím jsou veškeré právnické osoby, které jsou členy ČBF, členy ČBF s hlasem poradním jsou veškeré fyzické osoby, které jsou členy ČBF a členové orgánů ČBF.

Pozvanými hosty mohou být předsedové Zájmových skupin, předsedové odborných komisí ČBF, případně další osobnosti. Každý člen s hlasem rozhodujícím disponuje na Valné hromadě ČBF jen jedním hlasem.

Valnou hromadu ČBF svolává Výbor ČBF nejméně jednou ročně. Výbor ČBF je povinen zveřejnit termín, místo a pořad jednání Valné hromady ČBF nejpozději 30 dnů před jejím konáním na oficiálních webových stránkách ČBF.

Kompletní informace naleznete ve Stanovách ČBF ZDE.

 

Usnesení VH ČBF 2014 (PDF)

Pozvánka na Valnou hromadu

Na základě došlých připomínek po zveřejnění materiálů pro VH, výbor ČBF akceptoval některé připomínky v návrhu Stanov a návrhu Změn řádů. Upravené materiály nahradily původní materiály zveřejněné dne 12.4.2014

Jednací a hlasovací řád

Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát České basketbalové federace, o. s. za rok 2013

Přehled hospodaření ČBF o. s. za rok 2013 a ČBF s.r.o. za rok 2013 a rozpočet 2014

Čerpání rozpočtu ČBF o.s. za rok 2013

Rozpočet České basketbalové federace z. s.

Návrh změn Řádů ČBF - AKTUALIZOVÁNO

Návrh Změn Stanov ČBF - AKTUALIZOVÁNO

 

 

Členové ČBF s hlasem rozhodujícím - veškeré právnické osoby, které jsou členy ČBF

Členové ČBF s hlasem poradním - veškeré fyzické osoby, které jsou členy ČBF a členové orgánů ČBF

Pozvaní hosté - mohou jimi být předsedové Zájmových skupin, předsedové odborných komisí ČBF, případně další osobnosti

CZ BASKETBALL
Valná hromada

Pozvánka na VH 2021

Pozvánka na Valnou hromadu 2021, která se uskuteční 20. září od 14 hodin.

CZ BASKETBALL
Valná hromada

Termín Valné hromady 2021

Výbor ČBF na svém zasedání dne 23. 3. stanovil termín Valné hromady 2021 na 20. 9. 2021. Důvodem posunutí termínu na podzimní datum je nejasný vývoj pandemické situace a proočkovanosti v české populaci v průběhu prvního pololetí roku 2021. 

Reklama
Detail článku - Kooperativa