Dokumenty

Název Kategorie Vloženo
Stanovy České basketbalové federace 2022 Stanovy ČBF 3. 5. 2022
Soutěžní řád basketbalu Sportovně-technické řády ČBF 15. 5. 2023
Směrnice - zahraniční hráči Sportovně-technické řády ČBF 15. 5. 2023
Směrnice - odchod českých hráčů Sportovně-technické řády ČBF 15. 5. 2023
Přestupní řád Sportovně-technické řády ČBF 15. 5. 2023
Licenční řád Sportovně-technické řády ČBF 5. 5. 2022
Disciplinární řád Sportovně-technické řády ČBF 15. 5. 2023
Statut ČABR Sportovně-technické řády ČBF 1. 1. 2020
Disciplinární řád ČABR Sportovně-technické řády ČBF 1. 1. 2020
Trenérský řád Sportovně-technické řády ČBF 15. 5. 2023
Statut arbitrážní komise Sportovně-technické řády ČBF 15. 5. 2023
Rozpis NBL 23/24 NBL 20. 6. 2023
Organizace, systém řízení a sportovně technické podmínky NBL 30. 11. 2023
Příloha STP 1 - Mediální manuál NBL 20. 6. 2023
Příloha STP 2 - Marketingový manuál NBL 30. 11. 2023
Termínová listina NBL 23/24 16. 10. 2023
Rozpis ŽBL 20/21 ŽBL 23. 6. 2020
Termínová listina 20/21 ŽBL 23. 7. 2020
Statut ČABT Sportovně-technické řády ČBF 4. 12. 2023
Rozpis I. LM: Příloha A 1. liga mužů 9. 7. 2020
Rozpis I. LM: Příloha B 1. liga mužů 9. 7. 2020
Rozpis I. LM: Příloha C - STP 1. liga mužů 9. 7. 2020
Rozpis I. LM: Příloha D 1. liga mužů 9. 7. 2020
Rozpis I. LM: Příloha E - COVID-19 1. liga mužů 9. 7. 2020
Termínová listina 20/21 1. liga mužů 9. 7. 2020
Výsledky losování 1. liga mužů 9. 7. 2020
Vyhlášení soutěže 21/22 - Dospělí Soutěže řízené STK 19. 5. 2021
Vyhlášení soutěže 21/22 - Dorost Soutěže řízené STK 19. 5. 2021
Vyhlášení soutěže 21/22 - Žactvo Soutěže řízené STK 19. 5. 2021
Vyhlášení soutěže 21/22 - Nadregionální ligy Soutěže řízené STK 25. 5. 2021
Přihláška klubu (PDF) Soutěže řízené STK 19. 5. 2021
Přihláška klubu (Excel) Soutěže řízené STK 19. 5. 2021
Přihláška družstva (PDF) Soutěže řízené STK 19. 5. 2021
Přihláška družstva (Word) Soutěže řízené STK 19. 5. 2021
Přihláška NRL - Dorost (PDF) Soutěže řízené STK 19. 5. 2021
Přihláška NRL - Dorost (Word) Soutěže řízené STK 19. 5. 2021
Přihláška NRL - Žactvo (PDF) Soutěže řízené STK 19. 5. 2021
Přihláška NRL - Žactvo (Word) Soutěže řízené STK 19. 5. 2021
Rozpis kvalifikace o účast v celostátních ligách juniorů, juniorek, kadetů a kadetek (PDF) Soutěže řízené STK 26. 5. 2021
Výsledky losování kvalifikace o Extraligy a Celostátní ligy dorostu Soutěže řízené STK 28. 5. 2021
Rozpis ČP muži Český pohár 16. 12. 2020
Rozpis ČP ženy Český pohár 28. 1. 2021
Pravidla minibasketbalu platná pro sezónu 2021/22 Soutěže v minibasketbalu 1. 6. 2021
Směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR) Organizační řády a směrnice ČBF 1. 1. 2020
Organizační řád ČBF Organizační řády a směrnice ČBF 16. 2. 2022
P1 (Org. řád): Struktura ČBF Organizační řády a směrnice ČBF 16. 2. 2022
P2 (Org. řád): Působnost Organizačních jednotek a Vnitřních organizačních složek ČBF Organizační řády a směrnice ČBF 16. 2. 2022
Členství v ČBF Organizační řády a směrnice ČBF 7. 3. 2023
P1 (Členství v ČBF): Přihláška za člena ČBF - právnická osoba Organizační řády a směrnice ČBF 1. 1. 2021
P2 (Členství v ČBF): Přihláška za člena ČBF - fyzická osoba Organizační řády a směrnice ČBF 1. 1. 2021
P3 (Členství v ČBF): Poplatky a příspěvky právnických osob v ČBF Organizační řády a směrnice ČBF 1. 1. 2021
P4 (Členství v ČBF): Poplatky a příspěvky fyzických osob v ČBF Organizační řády a směrnice ČBF 1. 1. 2021
P5 (Členství v ČBF): Hromadná platba ročních členských příspěvků fyzických osob v ČBF Organizační řády a směrnice ČBF 1. 1. 2021
P6 (Členství v ČBF): Průkaz člena ČBF Organizační řády a směrnice ČBF 1. 1. 2021
Účtový rozvrh Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
P1 (Účtový rozvrh): Střediska ČBF Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
P2 (Účtový rozvrh): Obsah nejdůležitějších účtů ČBF Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
P3 (Účtový rozvrh): Účtový rozvrh ČBF (číselník) Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
Oběh účetních dokladů Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
P1 (Oběh účetních dokladů): Členění dokladů v ČBF Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
P2 (Oběh účetních dokladů): Vyúčtování zálohy Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
Hospodaření s majetkem Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
Evidence, účtování a odepisování majetku Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
P1 (Evidence, účtování a odepisování majetku): Protokol o vyřazení a likvidaci majetku Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
Časové rozlišení vynaložených nákladů Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
Cestovní náhrady Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
P1 (Cestovní náhrady): Cestovní náhrady Ekonomické směrnice 19. 9. 2022
P2 (Cestovní náhrady): Vyúčtování cesty do zahraničí Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
P3 (Cestovní náhrady): Výkaz vyplaceného kapesného a diet Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
Kurzové rozdíly Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
Inventarizace Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
Pokladna ČBF Ekonomické směrnice 1. 1. 2018
Kompletní řády platné od 16.5.2022 Ke stažení a tisku (Řády) 5. 5. 2022
Žádost o vystavení licence ČBF (PDF, 1x na A5) Ke stažení a tisku (Řády) 19. 3. 2021
Žádost o vystavení licence ČBF (PDF, 2x na A4) Ke stažení a tisku (Řády) 19. 3. 2021
Souhlas s přestupem (PDF, 1x na A5) Ke stažení a tisku (Řády) 16. 3. 2021
Souhlas s přestupem (PDF, 2x na A4) Ke stažení a tisku (Řády) 16. 3. 2021
Souhlas s hostováním (PDF, 1x na A5) Ke stažení a tisku (Řády) 16. 3. 2021
Souhlas s hostováním (PDF, 2x na A4) Ke stažení a tisku (Řády) 16. 3. 2021
Žádost o zapsání kadeta/ky na soupisku dospělých Ke stažení a tisku (Řády) 16. 3. 2021
Údaje o klubu Ke stažení a tisku (Řády) 16. 3. 2021
Dotazník MČR U13 Soutěže v minibasketbalu 8. 12. 2023
dodatečné VŘ mini ch Soutěže v minibasketbalu 8. 12. 2023
dodatečné VŘ mini Soutěže v minibasketbalu 8. 12. 2023
Turnaje 3. a 4. kolo NRT Soutěže v minibasketbalu 1. 12. 2023
Jednání Výboru ČBF 20.11.2023 Zprávy Výboru ČBF 30. 11. 2023
Rozpis baráže NBL 23/24 30. 11. 2023
Přihláška do VŘ SpS 2024 - 2 KVB - CH 29. 11. 2023
Zápis MK 2023-04 28. 11. 2023
Příloha 1 Informace o žadateli SpS 2023-24 KVB - CH 24. 11. 2023
Příloha 2 Seznam hráčů SpS 2023-24 KVB - CH 24. 11. 2023
Podmínky činnosti SpS 2024 KVB - CH 24. 11. 2023
Přihláška do VŘ SpS 2024 KVB - CH 24. 11. 2023
Výběrové řízení MČR U14 - dotazník Soutěže řízené STK 20. 11. 2023
Výběrové řízení MČR U15 - dotazník Soutěže řízené STK 20. 11. 2023
Výběrové řízení MČR U14 Soutěže řízené STK 20. 11. 2023
Výběrové řízení MČR U15 Soutěže řízené STK 20. 11. 2023
zápis schůze ČAMB_6.11.2023 Soutěže v minibasketbalu 14. 11. 2023
Mosty_2023_02_PROGRAM 14. 11. 2023
Seznam reprezentantů - ženy 13. 11. 2023
Reklama
Hyundai Bayon