Elektronický zápis

CZ BASKETBALL pokračuje v plánu postupného zavádění elektronického zápisu o utkání ve vybraných soutěžích ČBF. Česká basketbalová federace uzavřela dlouhodobou smlouvu se španělskou společností NBN 23, která poskytuje software elektronického zápisu o utkání, a to zejména pro amatérské soutěže a výkonnostní basketbal. Zařadila se tak po bok velkých evropských federací (Německo, Španělsko, Itálie), které elektronický zápis NBN 23 již ve svých amatérských soutěžích využívají.

Hlavní výhody: Manuální zadávání výsledků a statistik do centrálního informačního systému nahradí automatizace, čímž dojde k velké úspoře času, lidských zdrojů i peněz basketbalových klubů (odpadnou i některé pokuty týkající se zápisu). Naším cílem je maximálně využít současné technologie pro zjednodušení veškeré potřebné administrativy k odbavení basketbalového utkání.

Nezbytným krokem pro přístup do aplikace je vytvoření technického zapisovatele družstva. Klub může mít u každého svého družstva jednoho technického zapisovatele. Podrobný návod, jak jej vytvořit, naleznete ZDE.

Podrobný manuál elektronického zápisu NBN 23 - včetně všech kroků před utkáním, v průběhu utkání i po utkání naleznete ZDE.

Rychlý průvodce (zkrácená verze manuálu) pro technické zapisovatele klubu naleznete ZDE.

Prezentace se základními informacemi z webinářů je k dispozici ZDE.

Aplikace Swish by NBN23

Aplikace slouží ke sledování průběhu zápasu a statistik online

Pro Android - Google Play

Pro iOS - App Store

 

Aplikace InGame by NBN23

Aplikace slouží pro zadávání statistik pro uživatele registravané v Servisu ČBF

Pro Android - Google Play

Pro iOS - App Store

Jak získat login a heslo pro osobu určenou u družstva jako technický zapisovatel, která nemá běžný přístup do service.cbf.cz?  
Řídící soutěže je schopen vyresetovat heslo a zaslat přístupy u konkrétní přidané osoby k technickému zápisu (daná osoba musí být v systému Leris).

Jsou přihlašovací údaje spojené s klubem, či družstvem?
Každé družstvo klubu má své specifické přihlašovací údaje. Údaje se tedy generují pro družstvo, nikoliv pro uživatele.

Po vytvoření technického zapisovatele chybí přihlašovací údaje družstva. Co mám dělat?
Je třeba zadat technického zapisovatele k družstvu, které hraje danou soutěž. Nejlépe poznáte podle ID družstva. Pokud družstvo není v žádné aktuální soutěži, tak se nevybere pro vygenerování přístupů. Dbejte též na kontrolu mezery při kopírování loginu a hesla (stane se, že se při vložení údajů zkopíruje i nadbytečná mezera na konci loginu, či hesla, která brání správnému přihlášení). Pokud i po předešlých doporučeních problém přetrvává, zašlete prosím přihlašovací údaje družstva (ID a interní ID a o jakou soutěž se jedná), nejlépe print screen obrazovky na: jirka@bunka.cz a jnovotny@cz.basketball.

Jedno družstvo klubu hraje jak celostátní, tak oblastní soutěž. Jaký login pro přístup do aplikace NBN23 zadávat?
Koncovka za zavináčem rozlišuje u NBN23 oblast (@cbf  - celostátní soutěže + Nadregionální ligy, @cbfvc - VČ oblastní soutěže).

Lze přidat více tech. zapisovatelů k jednomu družstvu?
Ano, lze. Všichni dostanou do In Game aplikace stejné přístupové jméno a heslo. Ke konkrétnímu utkání však lze přejít pouze přes jednoho z nich.
Naopak – jedna osoba může být vedena jako technický zapisovatel u více družstev. U každého družstva bude mít jiné přihlašovací jméno a heslo. V případě dvou po sobě jdoucích utkání jiných kategorií je nutné se odhlásit a přihlásit přístupem pro dané družstvo a kategorii.

Jak se doporučuje řešit přístupy do aplikace pro spoustu dětí klubu, které chodí dělat zápisy?
Lze učinit přihlášením zodpovědné osoby (technického zapisovatele k družstvu) a dítě dostane pouze připravený tablet k zápisu utkání

Lze změnit přístupové heslo?
Nelze, je generováno z Lerisu. Složitost hesla vzešla z požadavku NBN 23, aby zde byla co největší jednoznačnost.

Když se hrají dětské kategorie formou turnaje, jak řešit přístupy?
V tomto případě se jeví jako jedno z možných řešení přiřazení/vytvoření technických zapisovatelů od ostatních družstev účastnících se turnaje k domácímu pořadatelskému družstvu (a to v dostatečném předstihu). Tzn. pokud to bude soutěž, kde hraje 6 družstev, u každého družstva budou uvedeni i tech. zapisovatelé zbylých 5 účastníků, kteří tuto soutěž hrají.

Je nutné po vytvoření technického zapisovatele družstva vytvořit v Leris zároveň i soupisku družstva s hráči a čísly?
Ne, není.  Soupiska družstva se nezadává, ta se generuje a není rozdíl mezi papírovým zápisem a elektronickým. Pro vaše ulehčení však doporučujeme si v soupisce ke každému hráči přidat i číslo (v service.cbf.cz → soupiska → Č. dresu/Pozice). Jakmile si takto v servisu zadáte, automaticky se vám pak překlopí do elektr.zápisu a ušetříte čas pro zadávání čísel k hráčům před utkáním.

Pokud budu mít pouze 1 tablet pro více družstev klubu, bude se moci tablet sdílet mezi družstvy a nemuset kopírovat údaje tam a zpátky?
Záleží, jak si to v klubu nastavíte. Každé družstvo má jiné přístupové údaje. Lze si například na ploše tabletu vytvořit textový soubor a kopírovat si údaje/přístupy do aplikace In Game z tohoto textového souboru.

 

Jaký je požadavek na výkon zařízení (tabletu)?
Doporučuje se 10palcový tablet, 3 GB operační paměť RAM, 32 GB interní paměť ROM. Musí mít LTE připojení (aby šla vložit datová karta).

Co se stane, když se v průběhu utkání tablet rozbije, nebo dojde baterie?  
Pokud to vaše zařízení umožňuje, před začátkem utkání do něj vložte paměťovou SD kartu. V případě, že vašemu zařízení dojde baterie, nebo se rozbije, budete moct vložit SD kartu do jakéhokoliv jiného zařízení a pokračovat dále v zápise od momentu ukončení (data budou zálohována na SD kartě).
Pokud jste od začátku utkání neustále připojeni k internetu, všechna data jsou automaticky zálohována na CLOUD. Pokud potřebujete v průběhu utkání změnit zařízení, lze tak učinit přihlášením se do nového zařízení a stažením toho samého utkání. Budete pokračovat přesně tam, kde jste skončili. Před každým utkáním doporučujeme zkontrolovat stav nabití baterie, případně baterii tabletu dobít.

Co je nezbytně nutné k tomu, abyste mohli všechna zapsaná data sdílet LIVE s aplikací Swish? 
Pokud je vaše zařízení v průběhu utkání připojené k internetu prostřednictvím WiFi, Hot Spotu, nebo datové SIM karty, všechny informace, které zapisovatel zapíše, se zobrazí v reálném čase v aplikaci Swish. Pokud byl zápis prováděn offline, data budou nahrána až po připojení zařízení k internetu.

Je nutné býti připojen k internetu před začátkem utkání, abych si mohl stáhnout utkání, pro která mám oprávnění? 
Ke stažení utkání, pro které máte oprávnění, je nutné býti připojen k internetu. Není možné jej stáhnout offline. Pokud víte, že v místě utkání není internet, plánujte dopředu a utkání si stáhněte v předstihu (případně někoho požádejte o sdílený Hot Spot a po stažení se zase odpojte. Stažení utkání = cca 500 kb, zápis celého utkání = cca 4 MB).

Pokud není internetové připojení na hale.
Skončí jedno utkání, které jsem měl stažené a potřebuji přejít a stáhnout si druhé utkání. Co mám dělat? Buď mít LTE připojení a datovou kartu, nebo se připojit pomocí mobilního hotspotu, který vám někdo nasdílí a poskytne.

Co se stane, když budu přihlášen na dvou zařízeních, obě zařízení budou on-line a budu zapisovat stejné utkání? 
Pak se veškerá data budou zdvojovat (hráč dávat 4 body). Utkání musí být staženo a zapisováno pouze z jednoho zařízení. Utkání není synchronizováno se serverem, je pořizováno lokálně.

Lze tablet připojit k výsledkové tabuli v hale?
Ne nelze, druhy a stáří tabulí v halách jsou rozdílné. V blízké budoucnosti se však bude moci připojit k vzdálenému monitoru (např. LED TV).

K čemu slouží tlačítko Poznámky?
Chcete-li do utkání přidat jakoukoliv událost, či poznámku, klikněte v Menu na Poznámky. Tato poznámka bude součástí zápisu o utkání. Sem se zapisují i jakákoliv vyjádření rozhodčích.

K čemu slouží tlačítko QR kód?
Naskenováním QR kódu a jeho zasláním na jakékoliv jiné zařízení umožníte ostatním sledovat aktuálně vkládané informace ze strany zapisovatele. Nemusíte tak již být přítomni u stolku zapisovatele, lze pohodlně sledovat a kontrolovat ve vlastním zařízení.

V případě, že dochází v zařízení k editaci zapsaných dat. Jsou tyto úpravy vidět v oficiálním zápise o utkání?
V „papírovém zápisu“ je vidět pouze správný zápis (to, co je v daný moment platné). Nejsou zde vidět dodatečné úpravy a opravy. Ty jsou vidět do momentu odeslání zápisu ve filtru smazaných akcí ve vlastním zařízení pro zápis utkání.

Lze editovat zapsaná akce?
V zapsané akci lze editovat družstvo, hráč, období a čas. Nelze editovat samotná akce, tj. co se stalo (např. úprava 3 body, namísto 2 bodů). V tom případě musíte tuto akci (2 body) smazat a na její místo zapsat novou, správnou (3 body).

Bude možnost v zápisu v minibasketbalu ohlídat pravidlo o střídání?
Pravděpodobně nebude. Jednak jde o specifikum českých soutěží, a za druhé, v některých oblastech ČBF již toto pravidlo v dlouhodobé části ani neplatí. Stejně tak „Passarela“ v U14. Střídání v „papírovém zápise“ je však vidět.

Jak utkání uzavřít?
Po skončení utkání budete mít automaticky možnost utkání uzavřít. Pokud ta správná chvíle ještě nenastala (chcete si některé věci ještě zkontrolovat), pak klikněte na Zrušit a utkání uzavřete později z MENU. V případě, že na konci 4. období nastane prodloužení, klikněte na Začátek prodloužení a pokračujte v zápise dále.

V papírové verzi podepisuje zápis rozhodčí. Jak to bude s elektronickou verzí?
Ano, i zde se počítá, že bude zápis o utkání podepisovat rozhodčí.

V úvodním přehledu utkání je u právě zapsaného utkání poznámka – čeká na odeslání. Co to znamená? 
Pokud bylo utkání zapisováno bez připojení k internetu, zápis se neodešle a místo toho se uloží do zařízení. Jakmile se znovu připojíte k internetu, jděte do Přehledu utkání a klikněte na Čeká na odeslání. Odešlete odpovídající utkání a vyčkejte, dokud se vám nezobrazí potvrzení, že utkání bylo úspěšně odesláno.  

Jakmile je utkání uzavřeno…
Jakmile utkání uzavřete a data se odešlou (kliknutím na tlačítko Přijmout), již není možné se vrátit zpět a cokoliv upravit. Je proto velmi důležité se ujistit, že je vše v pořádku, než přejdete k uzavření utkání (Přijmout). To samé platí i pro případ prodloužení. Pokud se uklepnete a utkání uzavřete, není návratu k Prodloužení.

Připravuje se verze pro minibasketbal?
Ano, styl zápisu se generuje ke konkrétní soutěži. Vybírá se 15 hráčů a zaznamenává se tam střídání. V tuto chvíli nejsme schopni automatizovat hlídání střídání v minibasketbalu a kategorii U14 (Passarela). S vygenerováním zápisu je třetí škrtnutí samozřejmě vidět. Na začátku každé čtvrtiny je v mini verzi též nutné zatrhnout potvrzení trenéra.

PŘED ZAHÁJENÍM UTKÁNÍ

Před každým utkáním se ujistěte, že je vaše zařízení dostatečně nabito.

Nechte si nějaký čas (alespoň 5 minut) na správné nastavení utkání ve vašem zařízení.

  • Před ověřením soupisek se poraďte se zástupcem družstva soupeře, abyste se ujistili, že všechna čísla dresů u způsobilých hráčů k utkání jsou správná. TOTO JE VELMI DŮLEŽITÉ!
  • Ujistěte se též, že barvy obou družstev jsou upraveny a odpovídají barvám dresů. To vám později usnadní práci při identifikaci družstev a hráčů.

Reklama
Chance 3x3 Tour 24