ALK

K řízení své nejvyšší soutěže NBL a k ochraně a prosazení svých zájmů založily kluby NBL zájmové sdružení právnických osob - Asociaci ligových klubů (ALK).

ALK je nedílnou součástí ČBF a jako taková se podílí na činnosti ČBF zejména tím, že navrhuje:
- hrací systém NBL mužů a počet účastníků této soutěže,
- postupové a sestupové klíče při respektování návaznosti na nižší soutěže,
- podmínky pro účast v NBL,
- Rozpis NBL a Organizaci, systém řízení a sportovně technické podmínky pro účast v Mistrovství ČR v basketbale mužů (dále jen STP),
- strukturu těch celostátních soutěží mužů, ve kterých startují družstva NBL společně s družstvy nižších soutěží organizovaných ČBF (Český pohár mužů).

Při řízení NBL ALK schvaluje:
- termínovou listinu NBL,
- sazebník pokut a trestů pro NBL,
- změnu řádů ČBF jen v případě, že se tato změna týká pouze NBL, další řády, směrnice a dokumenty platné jen pro NBL.

Odkaz na sekci pro kluby Kooperativa NBL najdete zde.

Reklama
Radiožurnál Sport