Verze řádů platná od 18. 10. 2021 do 15. 5. 2022

Jednotlivé řády ve formátu PDF (hvězdičkou jsou označeny řády, kde došlo ke změnám oproti verzi platné do 17. 10. 2021):

Stanovy ČBF

Sportovně-technické řády ČBF (Basketbalové řády - 2021):

Organizační řády a směrnice ČBF
                    - další informace na webu ČUS
                    - P1 - Struktura ČBF
                    - P1 - Přihláška za člena ČBF - právnická osoba
                    - P2 - Přihláška za člena ČBF - fyzická osoba
                    - P3 - Poplatky a příspěvky právnických osob v ČBF
                    - P4 - Poplatky a příspěvky fyzických osob v ČBF
                    - P6 - Průkaz člena ČBF
 
Ekonomické směrnice
                    - P1 - Střediska ČBF
                    - P2 - Obsah nejdůležitějších účtů ČBF
                    - P3 - Účtový rozvrh ČBF (číselník)
                    - P1 - Členění dokladů v ČBF
                    - P2 - Vyúčtování zálohy
                    - P1 - Protokol o vyřazení a likvidaci majetku
                     - P1 - Cestovní náhrady
                     - P2 - Vyúčtování cesty do zahraničí
                     - P3 - Výkaz vyplaceného kapesného a diet

 Dokumenty ke stažení a pro tisk:

K prohlížení dokumentů ve formátu PDF lze použít program Adobe Reader, který je k dispozici na stránkách  Adobe.

 
Reklama
Detail článku - Kooperativa