Verze řádů platná od 16. 5. 2019 do 14. 9. 2020

Jednotlivé řády ve formátu PDF (hvězdičkou jsou označeny řády, kde došlo ke změnám oproti verzi platné do 15. 5. 2019):

 

 

Stanovy ČBF

Sportovně-technické řády ČBF (Basketbalové řády - 2019):
Organizační řády a směrnice ČBF
                    - další informace na webu ČUS
                    - P1 - Struktura ČBF
                    - P1 - Přihláška za člena ČBF - právnická osoba
                    - P2 - Přihláška za člena ČBF - fyzická osoba
                    - P3 - Poplatky a příspěvky právnických osob v ČBF
                    - P4 - Poplatky a příspěvky fyzických osob v ČBF
                    - P6 - Průkaz člena ČBF
  Ekonomické směrnice
                      - P1 - Střediska ČBF
                      - P2 - Obsah nejdůležitějších účtů ČBF
                      - P3 - Účtový rozvrh ČBF (číselník)
                      - P1 - Členění dokladů v ČBF
                      - P2 - Vyúčtování zálohy
                      - P1 - Protokol o vyřazení a likvidaci majetku
                       - P1 - Cestovní náhrady
                       - P2 - Vyúčtování cesty do zahraničí
                       - P3 - Výkaz vyplaceného kapesného a diet
   

   Dokumenty ke stažení a pro tisk:

   

   K prohlížení dokumentů ve formátu PDF lze použít program Adobe Reader, který je k dispozici na stránkách  Adobe.

   Reklama
   Vstupenky Eurobasket