Zpráva z konference „Strength in Team Sports“

Podrobná zpráva z konference Strength in Team Sports, která se konala v Barceloně 10. října 2018.

Myšlenky a podněty, které je možné (téměř) ihned zařadit do praxe:

Využití silového tréninku přímo na hřišti (nejen v posilovně) ve specifických basketbalových herních situacích.

Využití expanderů, gymnastických míčů, které slouží ke ztížení herních podmínek (uvolnění pro míče, držení protihráče na zádech, imitace soubojů).

Rozvoj techniky decelerace a akcelerace, změny rychlosti a směru.

Střídání různých způsobů opory a rovin zatížení v průběhu tréninku (jak síly, tak i rychlosti, koordinace a stability).

Kontrola přenosu sil v kontextu postury a kloubního zatížení ve všech pohybech a aktivitách.

Zamyšlení se nad silově-rychlostním profilem každého hráče pomůže k zacílení tréninku na slabší stránky a také k vedení hráče při uvědomění si jeho silných stránek.

Respektování pravidla minimální efektivní dávky při sestavování kondičního, technického i taktického tréninku. Ne vždy je více více.

Při testování hledejme způsoby, jak využít co nejméně testů k získání co nejvíce informací, a dodržujme pravidelnou kontrolu výkonů ve vybraných testech (i když je zrovna těžší část sezóny nebo se týmu nedaří).

(celý článek)

Autor:
Reklama
Detail článku - Hynudai