Rychlostně koordinační žebřík: je efektivní?

Tento článek je prvním ze série „AKTUALITY ZE SPORTOVNÍ VĚDY“, která se zaměří na popis a interpretaci nejnovějších vědeckých článků zabývajících se sportovní přípravou. Cílem těchto článků je přinést užitečné praktické informace pro kondiční trenéry i pro trenéry basketbalu.

Články obsahují 6 hlavních častí (Hlavní body, Cíle a hypotézy, Výzkumný soubor a design, Výsledky, Interpretace, Další kroky, a Praktické aplikace). Druhá, třetí a čtvrtá část popisují záměr autorů studie, způsob získání dat, detaily statistického zpracování dat a výsledky statistické analýzy. Pro získání praktické informace tyto částí však nejsou nezbytné a je možné se z hlavních bodů přesunout přímo k části interpretace. V části interpretace naleznete stručný popis výsledků doplněn o komentář ke kvalitě a limitacím studie, společně s případným porovnáním výsledků s další publikovanou literaturou.

Prezentovaná studie: Effects of training with an agility ladder on sprint, agility, and dribbling performance in youth soccer players. Padrón-Cabo a kol. (2020)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32774553/

Rychlostně-koordinační žebřík je oblíbenou pomůckou, rozšířeně využívanou v tréninku hráčů sportovních her napříč kategoriemi. Častými argumenty trenérů pro využití žebříku v tréninku je očekávané zlepšení akcelerace, rychlosti běhu, rychlosti změny směru a koordinace. Je tomu ale skutečně tak? Autoři níže prezentované studie otestovali efektivitu tréninku s žebříkem na skupině mladých fotbalistů pomocí 6 týdenního tréninkového programu.

(celý článek)

Autor:
Reklama
Detail článku - Kooperativa