Model rozvoje mladého sportovce – praktická část

Tento článek je rozdělen na dvě části – teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá vybranými informacemi, které jsem považoval za zajímavé a podstatné pro předání (nejen) kondičním trenérům. Vybrané části jsem doplnil o zajímavé odkazy.

Praktická část se skládá ze cviků, jejich popisů. U většiny z nich je k dispozici odkaz na video na Youtube kanálu (v pdf verzi dokumentu je přístup možný přes bílou šipku v červeném poli hned za názvem cviku).

Zpracoval: Mgr. Michal Kocián

 

Cviky jsem rozdělil do 3 částí podle jejich zaměření:

stabilizace a zastavení

lineární pohyb vpřed

lineární pohyb stranou

(pokračování článku)

Autor:
Reklama
Detail článku - Hynudai