Metody optimalizace pohybových vzorů

Autor: Andrew Paul, DPT, Med, CSCS, Senior Athletic Performance Coach, Human and Player Performance, Oklahoma City Thunder, NBA. Andrew dříve pracoval jako Performance Therapist and Performance Specialist v týmu EXOS a Strength and Conditioning Coach (University of Missouri)

Zpracoval: Mgr. Michal Kocián

Prezentace byla součástí virtuální konference Asociace kondičních trenérů NBA - NBSCA Sports Performance Summit 2020

Filozofie Oklahoma City Thunder v procesu optimalizace sportovního výkonu

Hlavní myšlenkou této filozofie je optimalizace pohybu sportovce pomocí hodnocení tohoto pohybu (na několika úrovních) a následnou intervencí v podobě tréninkového programu. Jedná se o multidisciplinární pohled zabývající se podporou hráčova fyzického a psychologického well-beinng.

(celý článek)

Autor:
Reklama
Litva v Opavě