ZÁPIS č. 2/2024 ze schůze výboru ČABT

Níže je aktuální zápis ze schůze Výboru České asociace basketbalových trenérů (ČABT) z 1. července 2024. Výbor se sešel v plném složení všech členů: B. Žánová, I. Večeřová, P. Čeněk, P. Czudek, F. Rón.

ZÁPIS č. 2/2024 ze schůze výboru ČABT konané dne 1.7. 2024 

Přítomni: B. Žánová, I. Večeřová, P. Čeněk, P. Czudek, F. Rón

Program:

1.      Kontrola úkolů ze zápisu 1/2024

2.      Web TRENÉŘI

3.      Poznatky z návštěv MČR a Festivalů

4.      Podněty další činnosti ČABT

5.      Různé

-----------------------------------------------------------------------------------------

1.      Kontrola úkolů ze zápisu 1/2024

1.1.            F.Rón - Zabezpečí zahájení nového tren.webu – SPLNĚNO

F.Rón bude doplňovat další odkazy – TRVÁ

1.2.            P.Čeněk, F.Rón – Spolupráce s ALK a AŽLK – SPLNĚNO

1.3.            F.Rón – Zabezpečí schválení Etického kodexu trenérek a trenérů basketbalu V ČBF – SPLNĚNO

2.      Web TRENÉŘI

2.1.            F.Rón informoval členy V ČABT o probíhající výstavbě webu. Momentálně nejsou dokončené všechny odkazy v sekci EXTERNÍ ODBORNÍCI. Paní Žánová osloví Kateřinu Mahlerovou – Křížovou, aby se připojila do expertní skupiny.

                Z: p. Žánová

                T: Ihned - SPLNĚNO

2.2.            Dále informoval o požadavku překlopení grafiky seznamu trenérů do formátu CZ.BASKETBALL. Bude nutné uhradit náklady spojené s „novou“ grafikou. Výbor ČABT rozhodl uhradit náklady z rozpočtu ČABT.

                Z: F.Rón, P.Čeněk

                T: Ihned

2.3.            Je stále málo článků o trenérech a jejich práci, zejména na hlavní stránce webu CZ.BASKETBALL. Návrh členů: a) napsat o trenérech krajských výběrů na ODM, b) s prvními trenéry top hráčů/hráček.

                Z: I.Večeřová, F.Rón, P.Čeněk

                T: 20.7.

3.      Poznatky a návrhy z návštěv MČR, Festivalů a ODM

Členové V ČABT se zúčastnili většiny MČR a Festivalů a mluvili s trenéry o nově vzniklé ČABT, její vizi a činnosti. Navrhují rozpracovat následující témata:

3.1.            Iniciovat pořadatele k doprovodným akcím – semináře pro rodiče

3.2.            Zadat pořadatelům turnajů úkol uspořádat seminář trenérů s tématikou – příprava hráče/hráčky na přechod do vyšší kategorie

3.3.            Před akcemi iniciovat setkání trenérů a rozhodčích

3.4.            Zaštítit akci známou hráčkou/hráčem a trenérskou legendou

3.5.            Trenérská doporučení na MČR

3.6.            Před MČR vhodnou formou připomenout Etický kodex trenérky a trenéra basketbalu

3.7.            Využít turnaje ODM cíleně k propojení, komunikaci a sdílení. ČABT, ČABR, rodičů…

3.8.            Vycházet z poznatků sledování výše uvedených turnajů (trenérů) při nastavení témat pro konferenci ČABT

V ČABT zformuluje požadavky ohledně výstupů z výše uvedených akcí příslušným komisím a dalším subjektům.

T: 30.9.

Z: V ČABT

4.      Podněty k další práci ČABT

4.1.            F.Rón upozornil, že přichází málo podnětů, resp. zpětné vazby od trenérského hnutí. Členové V ČABT se shodli, že je nutné do činnosti asociace obousměrně zapojit více Oblasti a Oblastní MK. Nejenom předáváním zkušeností jak pracovat s trenéry v Oblastech, ale také zpětnou vazbou a pomocí oblastním MK.

                Z: Žánová, Čeněk

                T: 20.9.

4.2.            F.Rón navrhnul uspořádat konferenci ČABT pro trenéry v období září–listopad. Hlavní téma konference – soft skills trenéra (Hlavní část a následné workshopy zvlášť pro trenéry začínajících basketbalistů, profi trenérů, atd.). Členové V ČABT zašlou představu o konferenci (termín, téma společné přednášky a workshopů) F. Rónovi, který z návrhů připraví výstup pro organizaci konference.

                Z: Všichni členové V ČABT

                T: 18.7.

5.      Různé

5.1.            V ČABT byl informován o schválení Etické komise ČBF výborem ČBF.

Komise bude dohlížet nad úkoly, které ČBF ukládá FIBA (Integrity, Single point of contact), a dále nad vznikem etického kodexu člena ČBF a účastníků NBL a ŽBL. Výstupem Etické komise by mělo být doporučení, žádost nebo apel.

Předseda EK ČBF – GS Michael Šob
Výkonný člen EK – osoba proškolená FIBA (J. Maštálka)
Předseda KVB-D (R. Landa)
ČABT – nominovaný zástupce
ČABR – nominovaný zástupce
ALK – nominovaný aktivní hráč
AŽLK – nominovaná aktivní hráčka
Výbor schválil vznikl Etické komise ČBF včetně výše uvedeného složení.

V ČABT doporučuje Ivanu Večeřovou jako zástupkyni ČABT v Etické komisi ČBF. V ČABT navrhuje doplnit komisi členem/členkou KDaM.

5.2.            Dne 8.9. se uskuteční seminář trenérů družstev NBL a ŽBL s rozhodčími. F Rón, který bude na semináři za ČABT požádal o dodání stručných podkladů na jednání.

        Z: P.Czudek (NBL), P.Čeněk (ŽBL)

        T: 31.8.

5.3.            Návrh p. Žánové uspořádat stejný seminář pro mládežnické profi trenéry. Možnosti zorganizování semináře prověří F.Rón (STK, ČABR).

        Z: F.Rón

        T: Ihned

Zapsal: František Rón

Foto: Pixabay

Reklama
Radiožurnál Sport