Vždy mě bavilo pracovat pro český basket

Jak jsme včera oznámili, Česká basketbalová federace bude do nového kalendářního roku vstupovat pod novým vedením. Dochází totiž ke změně na jednom z klíčových postů managementu českého basketbalu. Generálním sekretářem České basketbalové federace se stává Michal Šob.

V jedné z nejvyšších funkcí v rámci basketbalové federace nahradí po více než dvanácti letech Michala Konečného, který odchází na FIBA svět. „Michal se skoro 20 let staral o chod klubu, dlouhou dobu dělal manažera národního týmu a zná chod sekretariátu. To z něj dělá jednoho z nejlepších kandidátů, kteří přicházeli v úvahu,“ uvedl na adresu svého nástupce Konečný. Čeká od něj, že federaci bude nadále posouvat cestou digitalizace.

Michal Šob je basketbalové veřejnosti dobře známý ze svého úspěšného působení v klubovém i reprezentačním basketbalu. Neuškodí ale si jeho osobu trochu přiblížit a především poznat myšlenky, které bude v následujících letech promítat do českého basketbalu a určovat tak jeho směřování.

  

Michale, od ledna se oficiálně stáváte novým generálním sekretářem České basketbalové federace. První otázka tak nemůže být jiná – s jakým cílem vstupujete na tuto pozici?

Český basketbal vždy měl a má cíle jen ty největší. Rozhodně není důvod z nich ustupovat. Nejen na tuzemském, ale i mezinárodním poli český basketbal ukazuje, jak úspěšný dokáže být nejen stran organizace, ale i po stránce sportovní. Na to, kolik má ČR obyvatel, a že jsme pod pokličkou fotbalu a hokeje, si český basket vede dobře.

Pramálo se z toho ale radujeme. Rád bych, abychom byli jasný sport číslo tři v Česku a práci našich hráčů, trenérů, rozhodčích a funkcionářů oceňovali v dlouhodobém měřítku i v zahraničí. To je ten obecný a dlouhodobý cíl.

  

A krátkodobé?

Těch je určitě více, zmíním pár z nich. Pro začátek bych byl rád, aby ČBF byla ještě více servisní organizací pro své členy a byla proaktivní v budování a udržování kontaktu s členskou základnou. Vždy jsem se snažil spojovat a propojovat, ne rozdělovat. To jsou obecné principy, o kterých budu mluvit i při první poradě sekretariátu.

  

Jak probíhalo Vaše rozhodování o tom, zda na nabídku na novou pozici kývnout?

Nabídku jsem konzultoval s rodinou a vzal si trochu času na rozmyšlenou. Rozhodování bylo hodně intenzivní. Od prvopočátku jsem v sobě cítil, že to je výzva, do které chci jít. Na druhé straně jsem cítil tu velkou zodpovědnost. Mám velkou úctu k bývalým generálním sekretářům, ale i velký respekt ke každému zapsanému členovi ČBF, který pro český basketbal, mnohdy jen z nadšení, pracuje. Vždyť Československý basketbalový svaz byl zakládajícím členem FIBA!

Pro basketbal v ČR pracuju přes dvacet let, prošel jsem mnoha pozicemi ať už na klubové nebo reprezentační úrovni. Přišlo mi správné využít této výzvy a tuto zkušenost se snažit promítnout do vedení ČBF. Jeden z rozhodujících faktorů pro mé rozhodování, bylo ujištění, že předseda Miroslav Jansta ani oba místopředsedové neplánují ukončit svůj mandát dříve. Cítím velkou zodpovědnost, protože už jen dva poslední generální sekretáři nastavili laťku opravdu vysoko. Miloš Pražák je legenda na mezinárodním basketbalovém poli. Kredit, který pro český basketbal získal je neuvěřitelný a reflektují to právě v zahraničí. O kreditu Michala Konečného pro český basketbal hovoří jeho nová pozice Head of National Federations na FIBA svět.

Asi to lze brát jako aktuální vrchol Vaší kariéry, že? Mohl byste svoje dosavadní působení v basketbalu shrnout v pár větách?

Stran zodpovědnosti a počtu pracovníků, které budu mít na starosti, to určitě je vrcholem. V Evropě budu ve věku sedmatřiceti let jeden z nejmladších generálních sekretářů. V devatenácti letech, po tom, co mi bylo jasné, že má hráčská kariéra nebude mít profesionální vrchol, jsem v USK Praha dostal příležitost stát se vedoucím týmu mužů a věnovat se organizační, marketingové a komunikační stránce klubu. Snažil jsem se být postupně aktivnější v tématech v Asociaci ligových klubů i ČBF, ale i při pořádání nejen tuzemských sportovních událostí. Troufnu si říci, že jsem spoustou návrhů dopomohl produktu Kooperativa NBL tam, kde je nyní. V roce 2010 jsem dostal na starosti národní tým mužů do dvaceti let a následně přešel do toho mužského. Tam, stejně jako v klubu, jsem působil do října letošního roku.  

  

V čem Vám Vaše dosavadní zkušenosti pomohou ve výkonu funkce generálního sekretáře?

To ukáže až čas, ale myslím, že tím, že jsem si prošel v českém basketbalu mnoha pozicemi, mám blízko k reálnému obrazu a mám povědomí o souvislostech. Vždy mě bavilo pracovat pro český basket, vymýšlet nová řešení, spojovat projekty a lidi. Budu se snažit tuto energii propisovat i do tváře ČBF. Je potřeba říci, že generální sekretář má na starosti primárně sekretariát a jeho kompetence rozhodovat je limitní. Strategická rozhodnutí činí Výbor ČBF.

  

Už máte za sebou tři měsíce předávání agendy. Je něco, co Vás na pozici GS překvapilo?

Je toho hodně, ale není to nic, co se vymyká. To „překvapení“ ale asi zažívá každý, kdo se posune do jiné role. Vnímá věci najednou z jiné perspektivy a má jinou míru zodpovědnosti za jednotlivé kroky a jejich dopad. Také zjišťujete, že zdánlivě jednoduché řešení není možné, protože má více souvislostí, než se jeví ze hřiště nebo obývacího pokoje.

  

Jaký je Váš osobní vzkaz basketbalové komunitě?

Chtěl bych jim poděkovat za důvěru, kterou mi dali prostřednictvím Výboru ČBF. Budu se snažit při svém jednání a vedení sekretariátu reflektovat, jak početnou členskou základnu reprezentuji. Všem členům bych chtěl poděkovat za energii a čas, který do toho našeho sportu vkládají. Bez nadsázky každý sportovní reprezentační úspěch je úspěchem všech členů ČBF! Každý se na tom má nějaký podíl, jen si to mnohdy neuvědomí, natož aby na to byl hrdý a slavil to. Jsme kolektivní sport, a to má mnoho výhod i nevýhod. V každém kolektivu to někdy skřípe. Mnohdy je to ale z nepochopení a negativního přístupu k problematice. To k tomu patří, ale mějme na paměti, že uspět můžeme jen jako tým. Každý za sebe nemůžeme hrát ani 3x3. 

 

Autor: CZ BASKETBALL
Reklama
Hyundai Tucson