Výběrové řízení SpS 2024 - chlapci

Vážení představitelé klubů SpS,

od 1.1.2024 dochází ke změnám v Systému talentované mládeže ČBF. V segmentu SpS (věková kategorie 12 - 15 let) se nově kluby ucházejí o zařazení sami, nikoliv na základě rozhodnutí SCM.

V případě zájmu o zařazení do systému podpory talentované mládeže ČBF - Sportovní středisko chlapci (SpS) máte možnost se přihlásit do výběrového řízení, které vypisuje Komise vrcholového basketbalu - chlapci.

Dokument "Podmínky činnosti SpS 2024" popisuje nároky na žadatele o přidělení statusu SpS. Výše fixního příspěvku pro SpS je přímo závislá na rozhodnutí NSA o výši finanční podpory pro ČBF.

Celkový počet SpS byl schválen v max. počtu 40 klubů a bude navržen Výboru ČBF na základě výsledků výběrového řízení Komisí vrcholového basketbalu chlapců.

 

Podklady k výběrovému řízení SpS 2024:

•  Podmínky činnosti SpS 2024 (informace v pdf)

•  Přihláška do VŘ SpS (ke zpracování v docx)

•  Příloha 1 Informace o žadateli SpS 2023-24 (ke zpracování v docx)

•  Příloha 2 Seznam hráčů SpS 2023-24 (ke zpracování v xlsx)

 

Přihlášku včetně 2 příloh mohou žadatelé posílat na emailovou adresu pbenda@cz.basketball nejpozději do pátku 8.12.2023.

Autor:
Reklama
Detail článku - Kooperativa