Volební VH ČAMB 2022

V pondělí 28. března 2022, od 16:00 se uskuteční v hotelu Labe, Masarykovo náměstí 2633, Pardubice (1. patro) volební valná hromada České asociace minibasketbalu (ČAMB).

Do nového Výboru ČAMB mohou být zvoleni kandidáti, kteří byli zaregistrováni na sekretariátu ČBF (k rukám Jiřímu Novotnému) do 15.3.2022 a předložili podepsanou kandidaturu (Příloha 1), nebo byli navrženi (Příloha 2) a písemně potvrdili, že s kandidaturou souhlasí.

Program jednání VH ČAMB 2022:

1.     Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a programu VH

2.     Schválení volebního řádu                        

3.     Volba pracovního předsednictva

4.     Volba návrhové, mandátové a volební komise

5.     Zpráva výboru za uplynulý rok a volební období 2017–2022

6.     Zpráva o projektech ČAMB 2017-2022

7.     Zpráva o hospodaření ČAMB

8.     Schválení nového statutu ČAMB

9.     Diskuse

10.  Volba nového Výboru ČAMB pro další funkční období 2022-2027 (všechna kola)

11.  Vyhlášení výsledků voleb nového Výboru ČAMB

12.  Schválení návrhu usnesení, závěr

 

Dokumenty k VH ČAMB 2022:

     

Petr Čeněk
za Výbor ČAMB

Reklama
Radiožurnál Sport