Trenéři do škol

Dobrý den,

dovolujeme si Vám zaslat nabídku finanční podpory na trenéry do škol, v rámci projektu České basketbalové federace.

Cílem nabídky je rozšíření spolupráce basketbalových klubů se školami a tím potenciální nárůst členské základny v klubech a zvýšení pohybové gramotnosti na ZŠ a MŠ.

V rámci Výzvy 17/2022 Národní sportovní agentury se na Vás obracíme s nabídkou podpory určenou pro činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů působících na mateřských školách a na I.stupni základních škol v územních samosprávných celcích do 80 000 obyvatel.

Datum ukončení příjmu žádostí: 2.10 2022 do 12:00 hod

Zasílejte na: jwiedner@cz.basketball

Podmínky:

Slouží k zajištění pravidelného trénování na 1. stupni ZŠ nebo MŠ (lze kombinovat) v rámci vyučování (nelze zajistit trenéra a pedagogického pracovníka v jedné osobě na dané hodině – učitel bude přítomen na společné hodině v rámci vzdělávání.)

Pravidelná účast na hodinách TV po dobu od cca 2/2 září až do ½ prosince (cca 10-12 týdnů). S největší pravděpodobností projekt bude podpořen až do konce školního roku 22/23 s případnou participací ČBF. (Pokud Vám již takto trénování běží, lze uplatnit od 1.září).

Minimálně jednou týdně, maximální počty nejsou omezeny (počty hodin dle rozvrhů a možností školy).

Ke spolupráci je nutno dodat předběžný souhlas spolupracující školy viz. příloha Předběžný souhlas dotčených MŠ a ZŠ se zapojením do projektu. Lze uplatnit v ZŠ a MŠ v obcích do 80tis.obyvatel. Dále je nutný počet zapojených trenérů (nutná trenérská licence) a jejich možnosti (počty dnů, kdy mohou ve školách trénovat a kolik hodin) viz příloha PŘIHLÁŠKA.

Veškeré přílohy najdete na tomto odkaze.

Hrazena bude každá hodina (400kč/hod + cestovné 4,5Kč za km). Vyplácení měsíčně dle výkazu. 

Podpora není nároková a bude se odvíjet od výše schválení projektu (počty podpor).

V případě dotazu mne neváhejte kontaktovat.

JAKUB WIEDNER
+420 770 153 177  
jwiedner@cz.basketball

Autor: CZ BASKETBALL
Reklama
NT_zeny