Představení a přihlášky - Nadregionální turnaje U11, U12, U13

Se startem nové basketbalové sezóny 2022/23 pokračuje CZ BASKETBALL s projektem Nadregionálních turnajů kategorií U11, U12 a U13. 

Hlavním záměrem organizace nadregionálních turnajů mini je nabídnout družstvům příslušných kategorií možnost setkání a poměření sil s družstvy stejné kategorie, podobné výkonnosti, napříč regiony ČR.

Informace k turnajům najdete zde

Přihlášky jsou k dispozici zde.

Na tomto odkazu pak najdete aktualizovaný přehled přihlášených družstev (aktualizace k 1.9.2022).

Tento projekt probíhá za podpory a supervize FIBA Europe Youth Development Fund.

Reklama
Radiožurnál Sport