Pozvánka na shromáždění členů ČAMB

Česká asociace minibasketbalu (ČAMB) zve na shromáždění členů ČAMB, které se bude konat v pondělí, 18.3.2024, od 11:30 v Interhotelu Labe, Masarykovo náměstí 2633, Pardubice

Program jednání:


1. Zahájení, schválení jednacího řádu a programu
2. Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise
3. Zpráva výboru za rok 2023
4. Zpráva o hospodaření za rok 2023
5. Diskuse
6. Návrh usnesení
7. Závěr jednání

David Matuška, předseda ČAMB

Autor: CZ BASKETBALL
Reklama
Týden basketbalu na ZŠ