Pozvánka na shromáždění ČABT

Česká basketbalová federace Vás srdečně zve na Shromáždění České asociace basketbalových trenérů, které se bude konat v pondělí 18. 3. 2024 od 13.30 v konferenčním centru Ideon v Pardubicích na adrese Jiráskova 1963, Pardubice - Zelené předměstí.

Program shromáždění:

1.      Úvodní slovo
2.      Volba pracovní komise
3.      Schválení jednacího řádu  
4.      Slovo místopředsedy – Z. Bříza
5.      Petr Čeněk: Trenéři základní složka ČBF
6.      Nová role ČABTu – F. Rón
7.      Rozpočet ČABT a jeho představení 
8.      Volba nového výboru ČABT
9.      Diskuse
10.   Unesení a závěr

 

Poznámka:

Shromáždění je tvořené delegáty s hlasem rozhodujícím, přizvanými odborníky s hlasem poradním a hosty. Každý basketbalový klub z řad členů ČBF, jehož alespoň jedno (1) družstvo se v kalendářním roce konání příslušného Shromáždění účastní basketbalové soutěže řízené ČBF, je oprávněn vyslat na Shromáždění jednoho (1) trenéra jakožto delegáta s hlasem rozhodujícím. Seznam basketbalových klubů ČBF dle předchozí věty vede Sekretariát ČBF.

Každý delegát s hlasem rozhodujícím disponuje na Shromáždění jen jedním hlasem, tj. jedna (1) osoba nemůže na Shromáždění zastupovat více basketbalových klubů ČBF.

Statut ČABT

Jednací řád Shromáždění ČABT

 

Po skončení programu bude připraven interaktivní seminář „Dialogy – od žáka k mistrovi“ se zajímavými hosty. Předpokládané zahájení semináře je 15:30, ukončení 18:00. 

Hosté: Slavomír Lener, Milena Moulisová, Pavel Miloš, František Rón.  „Dialogy – od žáka k mistrovi“ bude moderovat Michal Ježdík.

 Předpokládané zahájení semináře je 16:00, ukončení 17:30.  

 

 

Autor: Petr Čeněk
Reklama
Hyundai i30