Novinky - elektronické přihlášky, QR kód a 5. patro

Uplynulé týdny přinesly na České basketbalové federaci několik změn, které někteří z vás pocítí při komunikaci s ČBF.

Pokračujeme v elektronizaci administrativy sekretariátu a ta přináší dva nové body.

1. Pro sedm z deseti Oblastí ČBF je zavedeno elektronické přihlašování do soutěží.

2. Došlo k aktualizaci fakturačního systému pro platby vkladů do soutěží (STK ČBF, I. LM a NRL). Vklady se platí až po vygenerování faktury. Faktury pak také obsahují kód pro QR platbu.

Věříme, že další a výraznější změny přijdou v následujících měsících. Pracujeme na nich.

 

Kanceláře České basketbalové federace zůstávají ve stejné budově Dock in One (Voctářova 2449/5, Praha 8), ale nově se nachází v 5. patře.

 

Jak se dostanete do 5. patra budovy Dock in One, kam jsme se nově přestěhovali?

1. Na recepci budovy Dock in One nahlásíte, že jdete na Českou basketbalovou federaci.

2. Recepční Vám svou kartou aktivuje výtah do 5. patra.

3. V 5. patře zazvoníte na označený zvonek.

4. Pro cestu výtahem dolů není třeba karta. Recepce a výstup z budovy se nachází v podlaží „0“.

 

Autor: CZ BASKETBALL
Reklama
Hyundai Tucson