Nabídka nové publikace ČTA ČOV: ROZVOJ TAKTICKÉ KREATIVITY VE SPORTU

V rámci edičních řad ČTA ČOV vychází nová publikace:

Daniel Memmert: ROZVOJ TAKTICKÉ KREATIVITY VE SPORTU

Kreativita je zásadní součástí sportovního výkonu. Hráč, který dokáže činit neočekávaná - a tedy pro soupeře hůře předvídatelná-– a přitom vhodná rozhodnutí, je hráčem, který bude úspěšný. Profesor Daniel Memmert zkoumá koncept taktické kreativity a představuje nový teoretický rámec založený na svém rozsáhlém výzkumu. Kniha nastiňuje základní pravidla pro podmínky prostředí a tréninku a navrhuje širokou škálu herních forem pro výuku a trénink taktické tvořivosti dětí a mládeže. Je důležitá pro všechny studenty, trenéry a učitele, kteří pracují v oblasti tělesné výchovy, sportovního tréninku, psychologie sportu nebo získávání dovedností.

Podrobnější informace

Reklama
Hyundai i30