Další uvolnění tréninku od 3. května

Na řádcích níže najdete pravidla pro další uvolnění amatérského sportu. Tato pravidla platí od pondělí 3. května.

Sportovní příprava amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, a to pouze 

  • v Karlovarském kraji, 
  • Královéhradeckém kraji, 
  • Libereckém kraji, 
  • Pardubickém kraji, 
  • Plzeňském kraji, 
  • Středočeském kraji a 
  • hlavním městě Praze, 

mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště a ve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.);

Subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření;

Účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy:

1. Prokáže, že splňuje následující podmínky:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19., nebo

2. Prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

3. Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti 9 antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a nebo

4. Podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

A PLATÍ, ŽE subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníkovi, který nesplní podmínky podle výše uvedených bodů 1.-3., anebo pokud vyjde dle bodu 4. účastníkovi test pozitivní, NEUMOŽNÍ ÚČAST NA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVĚ.

Autor: CZ BASKETBALL
Reklama
Detail článku - Kooperativa