Coach 4 Future 2023/24

Metodická komise ve spolupráci s Komisí basketbalu dětí a mládeže otevírá v sezóně 2023/24 čtvrtý ročník vzdělávacího kurzu "Coach 4 Future" s cílem pozitivně ovlivňovat vedení tréninkového procesu dětí ve věku 6 - 13 let prostřednictvím interaktivních výukových bloků, do kterých budou zapojeni vybraní čeští experti, účastníci kurzu a děti spolupracujících basketbalových klubů.

Termín

8. - 10. září 2023 a 19. - 21. ledna 2024.

Místo

Prozatím není určeno.

Rámcový obsah

Teoretické přednášky a praktické ukázky se zaměřením na problematiku basketbalové i všestranné sportovní přípravy hráčů a hráček kategorií U13 a mladší (minižactvo, přípravky), vše s důrazem na interaktivní formu a aktivní zapojení účastníků.

Lektorské zabezpečení

Odbornými garanty jsou Milena Moulisová (šéfrenérka dětí a mládeže CZ BASKETBALL) a Milan Horák (odborný expert CZ BASKETBALL), jako další lektoři budou působit vybraní čeští trenéři a odborníci specializující se na sportovní přípravu dětí a mládeže.

Organizace

Dva 3denní výukové bloky v průběhu sezóny 2023/24.

Účastníci budou aktivně zapojeni do teoretických přednášek i praktických ukázek.

Nutnou podmínkou je účast na obou výukových blocích a v rámci nich na celém stanoveném programu.

Účastnický poplatek

Pro jednotlivé výukové bloky bude stanoven dle nákladů na ubytování, stravování a pronájem výukových prostor v místě konání.

Přihlášky

Nutné podmínky účasti jsou platná trenérská licence TB-I nebo TB-II, aktivní trenérské působení u družstva minižactva nebo přípravek v sezóně 2023/24 a základní znalost anglického jazyka. Kapacita kurzu je omezena počtem 15 účastníků - výběr v kompetenci Komise basketbalu dětí a mládeže a Metodické komise.

  • ONLINE PŘIHLÁŠKA (uzavřena 10.6.2023)
Reklama
100 let