Členské příspěvky

Vážení členové ČBF, informace týkající se ročních členských příspěvků a vstupních členských poplatků najdete na této stránce. Členské příspěvky jsou zavedeny na základě Organizační směrnice "Členství v ČBF", která upravuje zásady členství v České basketbalové federaci. Tato směrnice byla schválena Výborem ČBF a naleznete ji na webových stránkách cbf.cz.basketball v sekci Praktické info/Řády, nebo zde - Směrnice Členství v ČBF.

Chceme Vás ubezpečit, že vybrané členské příspěvky budou vráceny zpět do systému formou financování projektů, na které nelze použít finance některého z programů NSA (Národní sportovní agentura).

Rádi bychom Vás požádali, zda byste poplatky uhradili s dostatečným předstihem před datem splatnosti, aby stihly být administrovány sekretariátem ČBF.

Pro případné dotazy byla zřízena e-mailová adresa: dotazy@cz.basketball.

Děkujeme Vám, že jste členy České basketbalové federace a že se nemalou měrou podílíte na rozvoji basketbalu.

Stávající členové mohou uhradit své roční příspěvky prostřednictvím svého klubu. Ten přepošle všechny vybrané příspěvky hromadně na sekretariát ČBF (preferovaná varianta).

Návod pro kluby: V tomto dokumentu určeném pro organizační pracovníky klubů najdete postup pro platbu členských příspěvků a vstupních členských poplatků - Návod pro kluby

 

Člen ČBF, který není členem žádného klubu, nebo nechce platit členský příspěvek prostřednictvím svého klubu, hradí členský příspěvek na účet č. 2001623495/2010, variabilní symbol = IDf člena (identifikátor fyzických osob), do poznámky uveďte „jméno a příjmení člena a členský příspěvek za rok 20xx“.

Termín splatnosti členských příspěvků je k 31.8. daného kalendářního roku. Výjimkou je nutnost úhrady příspěvků před začátkem kvalifikačních utkání spadajících již do nové sezóny.

Roční členský příspěvek je vázán na osobu, tj. pokud je člen ČBF zároveň hráč, trenér, funkcionář apod., pak platí pouze jeden příspěvek člena ČBF.

Stávající členové neplatí vstupní poplatek.

 

Subjekt Věk Vstupní členský poplatek (Kč) Roční členský příspěvek (Kč)
Komisař ČBF Dospělí 300 400
Rozhodčí Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 200
Mládež do 14 let včetně 100 100
Trenéři Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 200
Mládež do 14 let včetně 100 100
Vedoucí družstva ČBF 3x3 Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 100
Hráči Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 200
Mládež 11 až 14 let včetně 100 100
Mládež do 10 let včetně 100 0
Funkcionáři Dospělí 300 400
Ostatní členové klubů Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 200
Mládež 11 až 14 let včetně 100 100
Mládež do 10 let včetně 100 0
Čestní členové ČBF Dospělí 0 0
Sympatizující členové ČBF Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 200
Mládež 11 až 14 let včetně 100 100
Mládež do 10 let včetně 100 0

Dospělý

Pokud fyzická osoba dosáhne v konkrétním roce 18 let, je považována za dospělého a platí v tomto roce roční členský příspěvek jako dospělý.

Mládež 1 (15 až 17 let včetně)

tj. od 1. 1. roku, ve kterém dosáhne 15 let, do 31. 12. roku, ve kterém dosáhnet 17 let

Mládež 3 (11 až 14 let včetně)

tj. od 1. 1. roku, ve kterém dosáhne 11 let, do 31. 12. roku, ve kterém dosáhnet 14 let

Mládež 4 (do 10 let včetně)

tj. do 31. 12. roku, ve kterém dosáhne 10 let

Na tomto místě bychom vás rádi seznámili s návrhem změn Směrnice o členství v ČBF, které v případě schválení Výborem ČBF vejdou v platnost od 1. ledna 2025.

Dopis generálního sekretáře členům ČBF

Zde najdete návrh znění aktualizovaných dokumentů:

Organizační směrnice ČBF: Členství v ČBF - vyznačené změny

P4a (Členství v ČBF): Poplatky a příspěvky fyzických osob - tj. pro platbu do 1. března

P4b (Členství v ČBF): Poplatky a příspěvky fyzických osob - tj. pro platbu po 1. březnu

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní členský poplatek bude podle návrhu sjednocen pro všechny nové členy ČBF na částku 200 Kč bez rozdílu věku vstupujícího člena.

Roční členský příspěvek bude podle stejného návrhu od roku 2025 navýšen (sezóna 2025/2026). V případě jeho platby v období od 1. ledna do 1. března příslušného kalendářního roku (rozhoduje termín připsání platby na účet ČBF), bude mít člen slevu na tento poplatek ve výši 100 Kč bez rozdílu věku (příloha 4a). Příspěvek tak bude prakticky navýšen jen o 100 Kč oproti roku 2024. V období po 1. březnu do konce příslušného kalendářního roku je cena členského příspěvku plná (příloha 4b). Příspěvek tak bude navýšen o 200 Kč oproti roku 2024.

ČBF nově pro výši členských příspěvků zavádí věkovou kategorii Hráči - Dospělí 60+. U této věkové kategorie dochází k navýšení členských příspěvků o 100 Kč pouze při platbě v období do 2. března do konce příslušného kalendářního roku. Ke slevě na příspěvku tak dochází automaticky bez ohledu na termín platby, liší se pouze výše slevy.

 

Subjekt Věk Roční členský příspěvek (Kč) Roční členský příspěvek (Kč)
Platba do 1. března Platba po 1. březnu
Komisař ČBF Dospělí 500 600
Rozhodčí Dospělí 500 600
Mládež 15 až 17 let včetně 300 400
Mládež do 14 let včetně 200 300
Trenéři Dospělí 500 600
Vedoucí družstva ČBF 3x3 Dospělí 500 600
Mládež 15 až 17 let včetně 200 300
Hráči Dospělí 60+ 400 500
Dospělí 500 600
Mládež 15 až 17 let včetně 300 400
Mládež do 14 let včetně 200 300
Funkcionáři Dospělí 500 600
Ostatní členové klubů Dospělí 500 600
Mládež 15 až 17 let včetně 300 400
Mládež do 14 let včetně 200 300
Čestní členové ČBF Dospělí 0 0
Sympatizující členové ČBF Dospělí 500 600
Mládež 15 až 17 let včetně 300 400
Mládež do 14 let včetně 200 300

Dospělí 60+
Pokud fyzická osoba dosáhne v příslušném roce 60 let, je považována za dospělého 60+ a platí v tomto roce roční členský příspěvek ve výši jako dospělý 60+.

Dospělí 
Pokud fyzická osoba dosáhne v příslušném roce 18 let, je považována za dospělého a platí v tomto roce roční členský příspěvek ve výši jako dospělý, s výjimkou kategorie hráči dospělý 60+

Mládež 15 až 17 let včetně             
od 1. 1. roku, ve kterém dosáhne 15 let
do 31. 12. roku, ve kterém dosáhne 17 let

Mládež do 14 let včetně
do 31. 12. roku, ve kterém dosáhne 14 let

 

 

 

 

 

 

 

Nově je platba příspěvku vázána na kalendářní rok, nikoliv na sezónu, jak tomu bylo doposud.

Během prvního roku po změně dochází k překlenovacímu odbobí, které později změnu období vyrovná.

Tato změna umožňuje zavést slevu pro platbu mezi 1. lednem a 1. březnem.

 

 

 

 

 

 

 

Pokud chce člen využít slevu na členský příspěvek, pak ho musí uhradit (rozhoduje termín připsání platby na účet ČBF) v období od 1. ledna do 1. března příslušného kalendářního roku. Při platbě v období po 1. březnu do konce příslušného kalendářního roku, platí člen plnou částku příspěvku.

Roční členský příspěvek je vázán na osobu, tj. pokud je člen ČBF zároveň hráč, trenér, funkcionář apod., pak platí pouze jeden příspěvek člena ČBF.

 

 

 

 

 

 

 

Důvody pro změny – období

V srpnu a v září, kdy před začátkem sezony všichni platí narychlo členské příspěvky, dochází k velké administrativní zátěži na sekretariátu ČBF. Zároveň kluby jsou v nejistotě, jestli bude ten který člen připsán na soupisku, protože měl z jakýchkoliv důvodů problém zaplatit.

Pomoc ČBF jako organizaci. Členské příspěvky jsou v rozpočtu koncipovány na rok. Zároveň motivace zaplatit příspěvky do 1. března má významně posílit cash flow společnosti na začátku každého roku, kdy jsou obrovské problémy s prostředky od NSA.

  

Důvody pro změnu – výše příspěvku

NSA od 1. ledna 2025 požaduje minimální členské příspěvky ve výši 200 Kč. ČBF nyní měla pro nejmladší kategorie příspěvek ve výši 100 Kč. Takové členské příspěvky jsou důležité i pro dotační program Můj klub, kde bude probíhat kontrola NSA skrze rejstřík sportů. Podle analýzy a srovnání s ostatními kolektivními sportu ČBF nevybočuje výší členských příspěvků a spíše patří do nižšího průměru.

Vlastní zdroje – veškeré dotace mají svá pravidla a některé aktivity, které potřebuje ČBF zařídit, není možné hradit z dotačních prostředků. Z dotací je velice omezena možnost hradit marketing. Z vlastních zdrojů se hradí poplatky bank, právní služby a další aktivity. Vlastní zdroje jsou důležité i z pohledu časového – viz výše. Vlastní zdroje nejsou tvořeny pouze členskými příspěvky.

 

 

 

 

 

 

 

Nejnovější informace k problematice aktualizace Směrnice o členství a všech souvislostech si můžete poslechnot ve speciálním vydání CZ BASKETBALL podcastu.

 

 

 

 

 

 

 

Reklama
Radiožurnál Sport