Členské příspěvky

Vážení členové ČBF, informace týkající se ročních členských příspěvků a vstupních členských poplatků najdete na této stránce. Členské příspěvky jsou zavedeny na základě Organizační směrnice "Členství v ČBF", která upravuje zásady členství v České basketbalové federaci. Tato směrnice byla schválena Výborem ČBF a naleznete ji na webových stránkách cbf.cz.basketball v sekci Praktické info/Řády, nebo zde - Směrnice Členství v ČBF.

Chceme Vás ubezpečit, že vybrané členské příspěvky budou vráceny zpět do systému formou financování projektů, na které nelze použít finance některého z programů NSA (Národní sportovní agentura).

Rádi bychom Vás požádali, zda byste poplatky uhradili s dostatečným předstihem před datem splatnosti, aby stihly být administrovány sekretariátem ČBF.

Pro případné dotazy byla zřízena e-mailová adresa: dotazy@cz.basketball.

Děkujeme Vám, že jste členy České basketbalové federace a že se nemalou měrou podílíte na rozvoji basketbalu.

Stávající členové mohou uhradit své roční příspěvky prostřednictvím svého klubu. Ten přepošle všechny vybrané příspěvky hromadně na sekretariát ČBF (preferovaná varianta).

Návod pro kluby: V tomto dokumentu určeném pro organizační pracovníky klubů najdete postup pro platbu členských příspěvků a vstupních členských poplatků - Návod pro kluby

 

Člen ČBF, který není členem žádného klubu, nebo nechce platit členský příspěvek prostřednictvím svého klubu, hradí členský příspěvek na účet č. 2001623495/2010, variabilní symbol = IDf člena (identifikátor fyzických osob), do poznámky uveďte „jméno a příjmení člena a členský příspěvek za rok 20xx“.

Termín splatnosti členských příspěvků je k 31.8. daného kalendářního roku. Výjimkou je nutnost úhrady příspěvků před začátkem kvalifikačních utkání spadajících již do nové sezóny.

Roční členský příspěvek je vázán na osobu, tj. pokud je člen ČBF zároveň hráč, trenér, funkcionář apod., pak platí pouze jeden příspěvek člena ČBF.

Stávající členové neplatí vstupní poplatek.

 

Subjekt Věk Vstupní členský poplatek (Kč) Roční členský příspěvek (Kč)
Komisař ČBF Dospělí 300 400
Rozhodčí Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 200
Mládež do 14 let včetně 100 100
Trenéři Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 200
Mládež do 14 let včetně 100 100
Vedoucí družstva ČBF 3x3 Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 100
Hráči Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 200
Mládež 11 až 14 let včetně 100 100
Mládež do 10 let včetně 100 0
Funkcionáři Dospělí 300 400
Ostatní členové klubů Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 200
Mládež 11 až 14 let včetně 100 100
Mládež do 10 let včetně 100 0
Čestní členové ČBF Dospělí 0 0
Sympatizující členové ČBF Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 200
Mládež 11 až 14 let včetně 100 100
Mládež do 10 let včetně 100 0

Dospělý

Pokud fyzická osoba dosáhne v konkrétním roce 18 let, je považována za dospělého a platí v tomto roce roční členský příspěvek jako dospělý.

Mládež 1 (15 až 17 let včetně)

tj. od 1. 1. roku, ve kterém dosáhne 15 let, do 31. 12. roku, ve kterém dosáhnet 17 let

Mládež 3 (11 až 14 let včetně)

tj. od 1. 1. roku, ve kterém dosáhne 11 let, do 31. 12. roku, ve kterém dosáhnet 14 let

Mládež 4 (do 10 let včetně)

tj. do 31. 12. roku, ve kterém dosáhne 10 let

Reklama
Hyundai i30