Členské příspěvky

Vážení členové ČBF, informace týkající se ročních členských příspěvků a vstupních členských poplatků najdete na této stránce. Členské příspěvky jsou zavedeny na základě Organizační směrnice "Členství v ČBF", která upravuje zásady členství v České basketbalové federaci. Tato směrnice byla schválena Výborem ČBF a naleznete ji na webových stránkách cbf.cz.basketball v sekci Praktické info/Řády, nebo zde - Směrnice Členství v ČBF.

Chceme Vás ubezpečit, že vybrané členské příspěvky budou vráceny zpět do systému formou financování projektů, na které nelze použít finance některého z programů NSA (Národní sportovní agentura).

Rádi bychom Vás požádali, zda byste poplatky uhradili s dostatečným předstihem před datem splatnosti, aby stihly být administrovány sekretariátem ČBF.

Pro případné dotazy byla zřízena e-mailová adresa: dotazy@cz.basketball.

Děkujeme Vám, že jste členy České basketbalové federace a že se nemalou měrou podílíte na rozvoji basketbalu.

Stávající členové mohou uhradit své roční příspěvky prostřednictvím svého klubu. Ten přepošle všechny vybrané příspěvky hromadně na sekretariát ČBF (preferovaná varianta).

Návod pro kluby: V tomto dokumentu určeném pro organizační pracovníky klubů najdete postup pro platbu členských příspěvků a vstupních členských poplatků - Návod pro kluby

 

Člen ČBF, který není členem žádného klubu, nebo nechce platit členský příspěvek prostřednictvím svého klubu, hradí členský příspěvek na účet č. 2001623495/2010, variabilní symbol = IDf člena (identifikátor fyzických osob), do poznámky uveďte „jméno a příjmení člena a členský příspěvek za rok 20xx“.

Termín splatnosti členských příspěvků je vždy k 16. 5. daného kalendářního roku. Pro rok 2021 rozhodl Výbor ČBF o odložení splatnosti do 31. srpna.

Roční členský příspěvek je vázán na osobu, tj. pokud je člen ČBF zároveň hráč, trenér, funkcionář apod., pak platí pouze jeden příspěvek člena ČBF.

Stávající členové neplatí vstupní poplatek.

 

Subjekt Věk Vstupní členský poplatek (Kč) Roční členský příspěvek (Kč)
Komisař ČBF Dospělí 300 400
Rozhodčí Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 200
Mládež do 14 let včetně 100 100
Trenéři Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 200
Mládež do 14 let včetně 100 100
Vedoucí družstva ČBF 3x3 Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 100
Hráči Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 200
Mládež 11 až 14 let včetně 100 100
Mládež do 10 let včetně 100 0
Funkcionáři Dospělí 300 400
Ostatní členové klubů Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 200
Mládež 11 až 14 let včetně 100 100
Mládež do 10 let včetně 100 0
Čestní členové ČBF Dospělí 0 0
Sympatizující členové ČBF Dospělí 300 400
Mládež 15 až 17 let včetně 200 200
Mládež 11 až 14 let včetně 100 100
Mládež do 10 let včetně 100 0

Dospělý

Pokud fyzická osoba dosáhne v konkrétním roce 18 let, je považována za dospělého a platí v tomto roce roční členský příspěvek jako dospělý.

Mládež 1 (15 až 17 let včetně)

tj. od 1. 1. roku, ve kterém dosáhne 15 let, do 31. 12. roku, ve kterém dosáhnet 17 let

Mládež 3 (11 až 14 let včetně)

tj. od 1. 1. roku, ve kterém dosáhne 11 let, do 31. 12. roku, ve kterém dosáhnet 14 let

Mládež 4 (do 10 let včetně)

tj. do 31. 12. roku, ve kterém dosáhne 10 let

Dovolujem si Vás upozornit, že nebudou-li uhrazeny poplatky/příspěvky do data splatnosti, bude členovi ČBF zastavena činnost ve všech jeho aktivitách a funkcích ČBF – „zastavení závodní činnosti“ a „zákaz výkonu funkce“ (např. hráči nebudou moci přestupovat ani žádat o hostování ani nebudou moci být přidáni na soupisku družstva, rozhodčí nebudou moci rozhodovat soutěže ČBF, komisaři nebudou moci vykonávat svou funkci, atp.), viz Organizační směrnice ČBF, bod 5.4

Nebudou-li poplatky uhrazeny v daném roce ani v roce následujícím, dojde ke zrušení členství v ČBF.

 

Zrušení členství

Člen ČBF může požádat o zrušení členství, tudíž mu nebudou generovány roční členské příspěvky, zároveň to znamená ukončení výkonu funkce/ zastavení závodní činnosti.

V případě opětovné žádosti o přijetí za člena se tato žádost považuje za novou registraci a budete proto vyzváni uhradit vstupní členský poplatek.

Již stávající evidovaní členové neplatí vstupní poplatek.

Reklama
Hyundai Bayon