Programy podpory basketbalových klubů CZ BASKETBALL pro 2021

Mládežnická sekce CZ BASKETBALL i v letošním roce představuje 3 rozvojové programy. Kromě již zavedených finančních dotací na akce pro školy, turnaje či kempy minibasketbalu a materiální podpory (Stahovací koše, projekt Baby Basket a Start Up program) představujeme program podpory, jehož cílem je pomoc k rozšíření členské základny – získání nových trenérů a dětí pro basketbal a celkovému rozvoji basketbalu v Česku.

 

Oddíly, které o podporu zažádají a splní všechny podmínky, mají možnost posílit své oddílové rozpočty, či zlepšit své materiální vybavení.

 

Do programů podpory se mohou přihlásit všechny členské oddíly CZ BASKETBALL, které splní podmínky stanovené přímo u jednotlivých programů. Všechny podkladové materiály (přihláška + příslušné přílohy) se zasílají pouze elektronicky na e-mail uvedený ve znění jednotlivých programů.

 

Pro kalendářní rok 2021 jsou vypsány následující programy podpory:

 

 

Program č. 1: PŘÍSPĚVKY NA TRENÉRY PRO VEDENÍ KROUŽKŮ NA ŠKOLÁCH

 

Záměrem podpory je zlepšení komunikace oddílů se školami v jejich spádové oblasti tak, aby mohl oddíl prezentovat basketbal přímo ve školách (klub dodá škole a družině trenéra na celoroční vedení kroužků).

 

Termín podání žádosti: 1.4. - 15.8.2021

 

Kompletní znění programu č.1

Formulář žádosti o zařazení

Příloha k programu č.1

 

 

Program č. 2: MATERIÁLNÍ PODPORA KLUBŮ

 

Materiální dovybavení hal a tělocvičen o zařízení pro plynulou regulaci výšky basketbalového koše, mobilní basketbalové koše, míče a další metodické pomůcky.

 

Termín podání žádosti: od 16.1. do 28.2.2021

 

Kompletní znění programu č.2

Formulář žádosti 2A Stahovací koše

Formulář žádosti 2B Baby Basket, náhled nabídky programu ZDE

Formulář žádosti 2C Start Up

 

 

Program č. 3: FINANČNÍ PODPORA KLUBŮ

 

Záměrem je finanční podpora basketbalových klubů a aktivace jejich činnosti pro pořádání turnajů a kempů pro děti do 13 let věku. Příspěvek ČBF na úhradu nákladů vzniklých organizací minibasketbalových akcí (pronájmy hal, ceny pro děti, platby za stolek a rozhodčí).

 

Termín podání žádosti: od 16.1. do 30.3.2021

 

Kompletní znění programu č.3

Formulář žádosti program 3_ KEMPY

Formulář žádosti program 3_ TURNAJE MINI

Formulář žádosti program 3_ AKCE PRO ŠKOLY

 

 

Programy podpory minibasketbalu jsou financovány z prostředků Národní sportovní agentury (NSA).

 

Autor:
Reklama
Detail článku - Hynudai